EU programi 2007. – 2013.

Prekogranična suradnja sastavni je dio regionalne/kohezijske politike Europske unije, osmišljene zbog unapređenja ekonomske i socijalne kohezije te smanjenja razlika u stupnju razvoja različitih europskih regija. Započela je kao izdvojena inicijativa Zajednice financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj 1990. godine, te od tada do danas sve više dobiva na važnosti. U financijskoj perspektivi 2007. – 2013. godine predstavljala je jedan od tri osnovna cilja kohezijske politike EU (Cilj 3 – Europska teritorijalna suradnja).

S obzirom na oblik RH i izuzetnu duljinu njenih granica, prekogranična suradnja kroz programe EU ima važnu ulogu u regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Od ukupno 21 županije čak 18 hrvatskih županija ima izravne granice s regijama susjednih država, koje čine prihvatljiva područja suradnje na osnovi čega se izrađuju zajednički programi prekogranične suradnje.

Programi prekogranične suradnje funkcioniraju kroz sheme bespovratne pomoći koje se temelje na jedinstvenim pozivima na dostavu projektnih prijedloga, zajedničkom postupku odabira projekata te principu vodećeg partnera. Prijavitelji projekta obavezni su sufinancirati projekt vlastitim sredstvima (15% potrebno osigurati u vlastitom proračunu), te imati barem jednog prekograničnog partnera. Prekogranični karakter projekta mora biti jasno vidljiv te se mora provoditi i imati pozitivan utjecaj s obje strane granice.

Agencija za regionalni razvoj RH provodi IPA IIb komponentu koja obuhvaća 3 programa prekogranične suradnje s državama nečlanicama EU te 2 transnacionalna programa.

Programi prekogranične suradnje s državama nečlanicama EU:

1)      Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina
2)      Program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora
3)      Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija

Transnacionalni programi:

1)      Jugoistočna Europa (SEE)
2)      Mediteran (MED)