IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina
IPA cross – border cooperation programme Croatia – Bosnia and Herzegovina

UKRATKO O PROGRAMU 

Opći cilj IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina jest potaknuti stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava te razvoj zajedničkih prekograničnih djelovanja radi revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša te jačanja socijalne kohezije. Dodatni je cilj programa izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje EU programima te priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar 3. cilja Strukturnih fondova EU-a.

Program je izrađen zajedničkim naporima obiju država sudionica po principu partnerstva te je od strane Europske komisije usvojen 10. prosinca 2007. godine.

Ukupni doprinos EU sredstava iz IPA programa za razdoblje od 2007. do 2013. godine, za obje države sudionice programa, iznosi 14 milijuna eura. Kroz program se financiraju prekogranični projekti koji će biti izabrani na temelju kvalitete, a koji pripadaju sljedećem skupu prioriteta i mjera:

1. Stvaranje zajedničkog gospodarskog prostora
a)      Zajednički razvoj turističke ponude
b)      Promicanje poduzetništva

2. Poboljšana kvaliteta življenja i socijalna kohezija
a)      Zaštita prirode i okoliša
b)      Poboljšana dostupnost usluga iz Zajednice u pograničnom području

3. Tehnička pomoć
a)      Podrška upravljanju i provedbi Programa
b)      Podrška informiranju, promidžbi i evaluaciji Programa

Izgradnja prekograničnih kapaciteta je horizontalna tema na kojoj se temelje Prioriteti 1 i 2 i koja je, koliko god je to moguće, integrirana u sve mjere tih prioriteta.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN?

Program je namijenjen neprofitnim organizacijama i institucijama koje u okviru prekograničnog projekta žele ostvariti suradnju s najmanje jednim prekograničnim partnerom. Projektne aktivnosti moraju doprinositi ciljevima programa i njihovim prioritetima te se moraju odvijati u programskom području. Prijavitelji projekata obavezni su  sufinancirati projekt vlastitim sredstvima.

Programsko područje sastoji se od ‘prihvatljivih’ i ‘pridruženih’ područja određenih u člancima 88. i 97. Provedbene uredbe IPA-e.

1. Prihvatljiva područja:
a)      Hrvatska: Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija

b)      Bosna i Hercegovina: Sjeveroistok: Bijeljina, Teočak, Ugljevik, Lopare, Tuzla, Lukavac, Celic, Brcko, Srebrenik, Petrovo, Gracanica, Doboj istok, Gradačac, Pelagicevo, Donji Zabar, Orašje, Domaljevac-Samac, Samac, Modriča, Vukosavlje, Odžak, Bosanski Brod, Derventa, Doboj, Srebrenica, Bratunac, Milići, Han Pijesak, Vlasenica, Kladanj, Šekovići, Kalesija Osmaci, Zvornik, Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna; Sjeverozapad: Prnjavor, Srbac, Laktaši, Celinac, Kotor Varoš, Skender Vakuf/Kneževo, Dobretići, Šipovo, Jajce, Jezero, Mrkonjić Grad, Banja Luka, Bosanska Gradiška, Bosanska Dubica, Prijedor, Oštra Luka, Sanski Most, Ključ, Ključ/Ribnik, Mrkonjić Grad/Vlasinje, Glamoč, Bosansko Grahovo, Drvar, Istočni Drvar, Petrovac-Drinić, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Krupa na Uni, Novi Grad, Bosanska Kostajnica, Bužim, Velika Kladuša, Cazin, Bihać; Hercegovina: Prozor/Rama, Konjic, Nevesinje, Gacko, Bileća, Trebinje, Ravno, Ljubinje, Berkovići, Mostar, Jablanica, Kupres, Kupres (RS), Tomislavgrad, Posušje, Široki Brijeg, Čitluk, Stolac, Neum, Čapljina, Ljubuški, Grude, Livno, Istočni Mostar.

2. Pridružena područja:
a)      Hrvatska: Osječko-baranjska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Zagrebačka i Primorsko-goranska županija

b)      Bosna i Hercegovina: Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Tešanj, Usora, Zavidovići, Zenica, Žepče, Bugojno, Busovača, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje, Novi Travnik, Travnik, Vitez and Teslić.

imdc24

TKO I KAKO UPRAVLJA PROGRAMOM?

Prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina odvija se zajedničkim upravljanjem putem zajedničkih institucionalnih struktura.

Programsku Operativnu strukturu (Operating Structure) u Hrvatskoj čine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Agencija za regionalni razvoj RH sa sjedištem u Zagrebu. U Bosni i Hercegovini je to Direkcija za evropske integracije sa sjedištem u Sarajevu.

Operativne strukture zajednički objavljuju Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Call for Proposals) s Uputama za prijavitelje (Guidelines for Applicants).

Podršku Operativnim strukturama  u upravljanju programom, informiranju javnosti i pružanju savjetodavnih usluga predlagateljima projekata pruža Zajedničko tehničko tajništvo (Joint Technical Secretariat – JTS) pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Također su uspostavljena Predstavništva u Banja Luci i Mostaru kako bi se pružale informacije i podrška potencijalnim prijaviteljima u Bosni i Hercegovini.

Konačnu odluku o odabiru projekata koji će se financirati kroz Program donosi Zajednički odbor za praćenje programa (Joint Monitoring Committee – JMC) koji čine predstavnici obiju država s nacionalne i regionalne razine te Ugovorna tijela u obje zemlje (Agencija za regionalni razvoj RH i Delegacija Europske unije u BIH).