IPA prekogranični program Hrvatska – Crna Gora
Croatia – Montenegro IPA cross-border cooperation programme

UKRATKO O PROGRAMU

Opći je cilj IPA prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora poboljšati kvalitetu življenja u prekograničnom području  između Republike Hrvatske i Republike Crne Gore.

Program je izrađen zajedničkim naporima obiju država sudionica po principu partnerstva, te je od strane Europske komisije usvojen 12. prosinca 2007. godine.

Ukupni doprinos EU sredstava iz IPA programa za razdoblje od 2007. do 2013. godine, za obje države sudionice Programa iznosi 6,5 milijuna eura. Financiraju se prekogranični projekti koji su izabrani na temelju kvalitete, a koji pripadaju sljedećem skupu prioriteta i mjera:

 1. Stvaranje povoljnih ekoloških i društveno-gospodarskih uvjeta u programskome području poboljšanjem suradnje u zajednički odabranim sektorima te dobrosusjedskih odnosa u prihvatljivim područjima
  a)      Zajedničke aktivnosti zaštite okoliša, prirodne i kulturne baštine
  b)      Zajednički turistički i kulturni prostor
  c)      Mali prekogranični projekti razvoja zajednice
 2. Tehnička pomoć
  a)      Upravljanje Programom i njegova provedba
  b)      Informiranje o Programu, promidžba i evaluacija Programa

Horizontalne teme koje se provlače kroz sve prioritete i mjere jesu: izgradnja prekograničnog kapaciteta, jednake mogućnosti, ravnopravnost spolova i rodno osviještena politika te održivi razvoj i zaštita okoliša.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN?

Program je namijenjen neprofitnim organizacijama i institucijama koje žele u okviru prekograničnog projekta ostvariti suradnju s najmanje jednim prekograničnim partnerom. Projektne aktivnosti moraju doprinositi ciljevima programa i njihovim prioritetima te se moraju odvijati u prihvatljivom području. Prijavitelji projekata obavezni su  sufinancirati projekt vlastitim sredstvima.

Programsko područje sastoji se od ‘prihvatljivih’ i ‘pridruženih’ područja određenih u člancima 88. i 97. Provedbene uredbe IPA-e.

1.      Prihvatljiva područja.
a)      Hrvatska: Dubrovačko-neretvanska županija
b)      Crna Gora: obalne općine Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj i općina Cetinje
2.      Pridružena područja
a)      Hrvatska: Splitsko-dalmatinska županija
b)      Crna Gora: općine Nikšić, Podgorica i Danilovgrad.

im3b73

TKO I KAKO UPRAVLJA PROGRAMOM?

IPA prekogranični program Hrvatska – Crna Gora odvija se zajedničkim upravljanjem putem zajedničkih institucionalnih struktura.

Programske Operativnu strukturu (Operating Structure) u Hrvatskoj čine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Agencija za regionalni razvoj RH sa sjedištem u Zagrebu. U Crnoj Gori je to Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija sa sjedištem u Podgorici.

Operativne strukture zajednički objavljuju Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Call for Proposals) s Uputama za prijavitelje (Guidelines for Applicants).

Podršku Operativnim strukturama  u upravljanju programom, informiranju javnosti i pružanju savjetodavnih usluga predlagateljima projekata pruža Zajedničko tehničko tajništvo (Joint Technical Secretariat – JTS) u Kotoru. Također je uspostavljeno Predstavništvo u Dubrovniku kako bi pružalo informacije i podršku potencijalnim prijaviteljima u Hrvatskoj.

Konačnu odluku o odabiru projekata koji će se financirati kroz Program donosi Zajednički odbor za praćenje programa (Joint Monitoring Committee – JMC) koji čine predstavnici obiju država s nacionalne i regionalne razine te Ugovorna tijela u obje zemlje (Agencija za regionalni razvoj RH i Delegacija Europske unije u Crnoj Gori).