IPA prekogranični program Hrvatska – Srbija
Croatia – Serbia IPA cross-border cooperation programme

UKRATKO O PROGRAMU

Cilj IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija jest poticati prekograničnu suradnju pograničnih područja Republike Hrvatske i Republike Srbije radi povećanja raznolikosti i unapređenja regionalnog gospodarstva na socijalno i ekološki održiv način, uz istovremeno poboljšavanje dobrosusjedskih odnosa uzduž granice. Dodatni programski cilj jest izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje programima EU i pripremanje tih institucija za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar cilja teritorijalne suradnje strukturnih fondova EU.

Program je izrađen zajedničkim naporima obiju država sudionica po principu partnerstva te je od strane Europske komisije usvojen dana 20. prosinca 2007. godine.

Ukupni doprinos EU sredstava iz IPA programa za razdoblje od 2007. do 2013. godine, za obje države sudionice programa, iznosi 13 milijuna eura. Kroz program se financiraju prekogranični projekti koji su izabrani na temelju kvalitete, a koji pripadaju sljedećem skupu prioriteta i mjera:

1. Održivi društveno-ekonomski razvoj
a)      Gospodarski razvoj
b)      Zaštita okoliša
c)      Međuljudske aktivnosti (People-to-People)
2. Tehnička pomoć
a) Upravljanje Programom i provedba Programa
b) Informiranje o Programu, promidžba i evaluacija Programa

Izgradnja prekograničnih kapaciteta važna je horizontalna tema na kojoj se temelji čitav program i koja je, koliko god je to moguće, integrirana u sve mjere i prioritete.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN?

Program je namijenjen neprofitnim organizacijama i institucijama koje u okviru prekograničnog projekta žele ostvariti suradnju s najmanje jednim prekograničnim partnerom. Projektne aktivnosti moraju doprinositi ciljevima programa i njihovim prioritetima te se moraju odvijati u prihvatljivom području. Prijavitelji projekata obavezni su  sufinancirati projekt svojim vlastitim sredstvima.

Programsko područje sastoji se od ˝prihvatljivih˝ i ˝pridruženih˝ područja određenih u člancima 88. i 97. Provedbene uredbe IPA-e.

  1. Prihvatljiva područja:
    a)      Hrvatska : Vukovarsko-srijemska i Osječko-baranjska županija
    b)      Srbija: Sjevernobački, Zapadnobački, Južnobački i Sremski okrug

Pridružena područja:
a)      Hrvatska : Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija
b)      Srbija: Mačvanski okrug

ime529

TKO I KAKO UPRAVLJA PROGRAMOM?

IPA prekogranični program Hrvatska – Srbija odvija se zajedničkim upravljanjem putem zajedničkih institucionalnih struktura.

Programsku Operativnu strukturu (Operating Structure) u Hrvatskoj čine Ministarstvo regionalnoga razvoja  i fondova Europske unije Agencija za regionalni razvoj RH sa sjedištem u Zagrebu. U Srbiji je to Ured za EU integracije sa sjedištem u Beogradu.

Operativne strukture zajednički objavljuju Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Call for Proposals) s Uputama za prijavitelje (Guidelines for Applicants). Podršku Operativnim strukturama  u upravljanju Programom, informiranju javnosti i pružanju savjetodavnih usluga predlagateljima projekata pruža Zajedničko tehničko tajništvo (Joint Technical Secretariat-JTS) pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Također je uspostavljeno Predstavništvo u Sremskoj Mitrovici kako bi pružalo informacije i podršku potencijalnim prijaviteljima u Srbiji.

Konačnu odluku o odabiru projekata koji će se financirati kroz Program donosi Zajednički odbor za praćenje programa (Joint Monitoring Committee – JMC) koji čine predstavnici obiju država s nacionalne i regionalne razine te Ugovorna tijela u obje zemlje (Agencija za regionalni razvoj RH i Delegacija Europske unije u Srbiji).