Transnacionalni program Mediteran – Mediterranean Programme (MED)

UKRATKO O PROGRAMU

Cilj Transnacionalnog programa MEDITERAN jest učiniti cijelo područje Mediterana mjerljivim s međunarodnom konkurencijom u cilju osiguranja rasta i zaposlenosti za sljedeće generacije te podržati teritorijalnu povezanost i aktivno intervenirati u korist zaštite okoliša u logici održivog razvoja. Ova se pitanja ne mogu učinkovito riješiti ni na regionalnoj niti na nacionalnoj razini; ona zahtijevaju značajne napore u smislu međudržavne koordinacije i savjetovanja.  Identificirane su četiri prioritetne osi Programa Mediteran:

  1. Jačanje inovacijskih karaktera
  2. Zaštita okoliša i promicanje održivog teritorijalnog razvoja
  3. Povećanje pokretljivosti i teritorijalne pristupačnosti
  4. Promicanje policentričnog i integriranog razvoja područja Mediterana

Financijska sredstva programa za sedmogodišnje razdoblje 2007-2013 iznose 193.191,331 milijuna eura. Sufinanciranje projekata od strane IPA fonda jest maksimalno 85%.

KOME JE PROGRAM NAMJENJEN?

Program je namijenjen odabranim lokalnim i regionalnim tijelima pozvanima da odigraju ključnu ulogu s obzirom na njihovu izravnu uključenost u problematiku specifičnu za mediteransko područje; gradovima i metropolitanskim područjima; državnim tijelima; “gospodarskim subjektima” i istraživačkim institucijama; suradničkim strukturama malih i srednjih poduzeća i neprofitnim organizacijama.

U studenome 2007. godine Europska je komisija odobrila Transnacionalni program Mediteran. Prihvatljiva područja su: Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo (Gibraltar).

Moguće je sudjelovanje neprihvatljivih područja Mediterana i izvan ovih regija, ali je ono ograničeno. Program poziva i mediteranske države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje, ali zainteresirane države moraju sudjelovati vlastitim sredstvima iz IPA programa. Hrvatska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina priključile su se programu. Druge se države u okviru programa IPA mogu naknadno priključiti.

im42b4

TKO I KAKO UPRAVLJA PROGRAMOM?

Upravljačko tijelo Programa, Regija Provansa- Alpe-Azurna obala u Francuskoj, potpisuje ugovore o potpori s vodećim partnerima. Upravljačko tijelo je odgovorno za upravljanje Operativnim programom i za njegovu provedbu u skladu s načelom razumnoga financijskog upravljanja.

Upravljačko tijelo uspostavilo je Zajedničko tehničko tajništvo. Zajedničko tehničko tajništvo prima prijave projekata koje šalju vodeći partneri i daje im upute.

Uspostavljena se dva posebna ureda za vezu radi povećanja vrijednosti cijeloga Programa Mediteran: Ured u Valenciji i Ured u Solunu.

Odbor za praćenje provjerava učinkovitost i kakvoću provedbe Operativnog programa. Njime predsjeda predstavnik jedne od država članica. Odbor za praćenje imenuje posebni Odbor za odabir koji odabire projekte.

Svaka država članica Programom Mediteran upravlja kroz dvije posebne funkcije: regulatornu funkciju i funkciju poticanja provođenja programa  (Info točka).

U Republici Hrvatskoj je Info točka za Program pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Info točka ima ulogu nacionalnog koordinatora pri provedbi Programa i nadopunjuje aktivnosti Zajedničkog tehničkoga tajništva.

KAKO SE PRIJAVITI?

Za detalje posjetite sljedeću stranicu:  www.programmemed.eu