Transnacionalni program za jugoistočnu Europu
Transnational co-operation programme south east Europe (SEE)

UKRATKO O PROGRAMU

Transnacionalni program suradnje za jugoistočnu Europu za razdoblje od 2007. do 2013. godine dio je cilja 3. Europske teritorijalne suradnje s glavnim ciljem jačanja  i promicanja teritorijalnog razvoja i integracije u području suradnje u programskom razdoblju.

Programsko područje obuhvaća 16 europskih zemalja: Hrvatsku, Rumunjsku, Bugarsku, Sloveniju, Mađarsku, Grčku, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Austriju, Slovačku, Italiju (regije Lombardia, Veneto, Puglia, Friuli-Venezia-Giulia, Trento, Bolzano, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo i Molise), Ukrajinu i Moldaviju.

Transnacionalna suradnja usredotočena je na ograničeni broj prioritetnih područja u skladu s Lisabonskim ugovorom i Gothenburškim protokolom: inovacije, okoliš, pristupačnost i održivi urbani razvoj. Program se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, koji je za programsko razdoblje 2007-2013 predvidio proračun od 206 milijuna eura. Sudjelovanje država koje nisu članice EU financira se iz IPA programa i Europskog programa za susjedstvo.

Aktivnosti vezane uz inovacije direktno će pridonositi uravnoteženom ekonomskom razvoju u području transnacionalne suradnje. Aktivnosti vezane uz okoliš i pristupačnost imat će jasnu transnacionalnu dimenziju. Aktivnosti jačanja održivog urbanog i policentričnog razvoja područja mogu se provoditi na nekoliko razina – transnacionalnoj, nacionalnoj i regionalnoj – s jasnim transnacionalnim učinkom.

Prioriteti programa su sljedeći:

1. Olakšavanje inovacija i poduzetništva
2. Zaštita i poboljšanje okoliša
3. Poboljšanje pristupačnosti
4. Razvoj transnacionalne sinergije za održivi razvoj područja

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN?

Program je namijenjen neprofitnim organizacijama i institucijama koje žele raditi na prekograničnom projektu s najmanje jednim prekograničnim partnerom. Projektne aktivnosti moraju doprinositi ciljevima programa i njihovim prioritetima te se moraju odvijati u programski prihvatljivim područjima.

U projektnom partnerstvu moraju se nalaziti partneri iz najmanje tri različite države, od kojih jedna mora biti država članica EU. Zadatak je svakog partnera koji namjerava podnijeti projektni prijedlog da predstavi adekvatnu mješavinu aktivnosti, koji će za posljedicu imati konkretne rezultate koji će pridonijeti ispunjavanju ciljeva postavljenih u samom programu. Također, partneri sudjeluju u sufinanciranju projekta s 15 % udjelom koji se ravnopravno raspodjeljuje među partnerima.

im31ed

TKO I KAKO UPRAVLJA PROGRAMOM?

Upravljačko tijelo je Nacionalna razvojna agencija sa sjedištem u Budimpešti koja je odgovorna za upravljanje i implementiranje Programa u skladu s odgovarajućim uredbama. Uz to, uspostavljen je Zajednički odbor za praćenje (Joint monitoring committee) kojemu podršku daje Zajedničko tehničko tajništvo (Joint technical secretariat) sa sjedištem u Budimpešti.

Sudjelovanje država nečlanica EU u programu bitan je element samog Programa. Države nečlanice potiču se da u potpunosti sudjeluju u Programu.      

KAKO SE PRIJAVITI?

Za detalje posjetite sljedeću stranicu: www.southeast-europe.net