Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora provodit će se u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine u okviru programa IPA II. Naime, bilateralni IPA programi Hrvatska-Crna Gora i Hrvatska-Bosna i Hercegovina koji su uspostavljeni za razdoblje 2007.-2013. neće biti nastavljeni kao zasebni, već je uspostavljen jedan program koji objedinjuje prekograničnu suradnju sve tri države. Prihvatljivo područje novog Programa tako obuhvaća prekogranično područje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Upravljačka struktura

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, odnosno  Ured za upravljanje programima suradnje i regionalni razvoj provodi ulogu Upravljačkog tijela Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Ujedno, pripremu i provedbu Programa koordiniraju i nacionalna tijela partnerskih zemalja, i to Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore. U okviru upravljačke strukture, sukladno regulatornim odredbama, predviđeno je ustrojavanje i drugih tijela za potrebe provedbe i upravljanja Programom, i to Zajednički odbor za praćenje (Joint Monitoring Committee), Tijelo za ovjeravanje (Certifying Authority) i  Tijelo za reviziju (Audit Authority). Zajedničko tajništvo (Joint Secretariat) Programa pružat će potporu na operativnoj razini provedbe, jednako kao i područni uredi zajedničkog tajništva koji će biti ustrojeni u partnerskim državama.

Proces programiranja

Proces programiranja podrazumijeva izradu temeljnog programskog dokumenta tzv. Programa suradnje kojim se određuju pravila provedbe programa i područja financiranja odnosno indikativne aktivnosti koje će korisnici kroz projekte provoditi. U donošenju i izradi programa suradnje sudjeluje Radna skupina za programiranje sastavljena od predstavnika nacionalne i regionalne razine sve tri partnerske države. Također, u svim fazama definiranja sadržaja programa sudjeluje i zainteresirana javnost te svi relevantni dionici odnosno budući potencijalni prijavitelji projekata.

Radna skupina za programiranje osnovana je u srpnju 2013. godine i u tom razdoblju, do studenoga 2014. godine održani su sastanci i radionice Radne skupine, tijekom kojih su pripremani nacrti programskih dokumenata: Situacijska analiza, SWOT analiza, Intervencijska logika te Program suradnje.

Početak izrade dokumenata temeljio se na prikupljanju i obradi statističkih podataka, koje je rezultiralo analizom stanja cijelog programskog područja, na temelju čega je Radna skupina donijela usuglašenu odluku o odabiru tematskih prioriteta odnosno područja djelovanja i usmjeravanja financijskih sredstava za ostvarivanje postavljenih ciljeva značajnih za prekogranično područje ovog Programa.

Javne konzultacije važan su dio procesa programiranja tijekom kojih se svi dionici upoznaju s programskim dokumentima i svojim aktivnim sudjelovanjem imaju priliku oblikovati njihov sadržaj, dajući svoje stručne prijedloge za poboljšanje i doradu tih dokumenata. Također, prema svojim interesima koji su usklađeni s potrebama prekograničnih područja, sami potencijalni korisnici imaju priliku sudjelovati u odlučivanju o aktivnostima koje će se financirati kroz novi Program.

Tako je u svibnju 2014. godine održan prvi krug javnih konzultacija s dionicima, i to 13. svibnja u Gospiću u Hrvatskoj i 19. svibnja u Tivtu u Crnoj Gori. Dionici su raspravljali o nacrtima programskih dokumenata s posebnim naglaskom na postavljene ciljeve Programa i aktivnosti za financiranje i provedbu.

Drugi krug javnih konzultacija održan je 28. kolovoza 2014. godine u Sarajevu. Svi dionici imali su priliku aktivno sudjelovati u raspravi o konačnim verzijama programskih dokumenata, uključujući postavljenu Intervencijsku logiku te financijsku konstrukciju Programa.

Također, tijekom kolovoza 2014. godine, nacrti programskih dokumenata objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, kako bi se javnost ne samo upoznala s njihovim sadržajem, već i imala priliku i pisano dati svoje mišljenje i komentare na objavljene dokumente.

U konačnici, na temelju navedenih programskih dokumenata te procesa programiranja koji je uključivao aktivno sudjelovanje relevantnih dionika programa, u studenome 2014. godine izrađen je i usuglašen i konačan prijedlog Programa suradnje koji je poslan Europskoj komisiji na pregled i odobrenje. Nakon što Program bude odobren od strane Europska komisija, započet će njegova provedba, točnije, priprema i objava javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga, i u konačnici, odabir budućih projekata koji će se provoditi u okviru ovog programa prekogranične suradnje.

Programsko područje

U listopadu 2013. godine Europska komisija poslala je prijedlog programskog područja za novi trilateralni program prekogranične suradnje.

Nakon zajedničkih dogovora između Europske komisije i Radne skupine za programiranje koju čine predstavnici partnerskih država, a na temelju relevantnih pravnih propisa, utvrđeno je programsko područje Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. koje obuhvaća sljedeće jedinice po državama:

u Hrvatskoj:

12 županija: Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Zagrebačka,

u Bosni i Hercegovini:

Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i 109 općina: Bijeljina, Teočak, Ugljevik, Lopare, Tuzla, Lukavac, Čelić, Srebrenik, Petrovo, Gračanica, Doboj Istok, Gradačac, Pelagićevo, Donji Žabar, Orašje, Domaljevac-Šamac, Šamac, Modriča, Vukosavlje, Odžak, Bosanski Brod, Srebrenica, Bratunac, Milići, Han-Pijesak, Vlasenica, Kladanj, Šekovići, Kalesija, Osmaci, Zvornik, Banovići, Živinice, Sapna, Prnjavor, Srbac, Laktaši, Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Dobretići, Šipovo, Jajce, Jezero, Mrkonjić Grad, Banja Luka, Gradiška, Kozarska Dubica, Prijedor, Oštra Luka, Sanski Most, Ključ, Ribnik, Glamoč, Bosansko Grahovo, Drvar, Istočni Drvar, Petrovac, 58Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica, Bužim, Velika Kladuša, Cazin, Bihać, Doboj, Derventa, Prozor/Rama, Konjic, Nevesinje, Gacko, Bileća, Trebinje, Ravno, Ljubinje, Berkovići, Mostar, Jablanica, Kupres, Kupres (RS), Tomislavgrad, Posušje, Široki Brijeg, Čitluk, Stolac, Neum, Čapljina, Ljubuški, Grude, Livno, Istočni Mostar, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Tešanj, Usora, Zavidovići, Zenica, Žepče, Bugojno, Busovača, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje, Novi Travnik, Travnik, Vitez i Teslić,

u Crnoj Gori:

10 općina: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, Cetinje, Danilovgrad, Podgorica i Nikšić.

Tematski prioriteti – područja financiranja

Tematski prioriteti koje IPA programi prekogranične suradnje usvajaju kao područja financiranja zadani su europskim pravnim okvirom za uspostavu i provedbu Instrumenta pretpristupne pomoći – IPA II. Pojedini program suradnje, od sveukupno zadanih osam, može odabrati najviše četiri tematska prioriteta. U okviru tematskih prioriteta određuju se aktivnosti koje će biti prihvatljive za provedbu u budućim projektima prekogranične suradnje.

Tematski prioriteti novog Programa koje je Radna skupina za programiranje odabrala na temelju situacijske analize programskog područja te provedenih javnih konzultacija su sljedeći:

  • Tematski prioritet 1 – Poboljšanje kvalitete socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području
  • Tematski prioritet 2 – Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti
  • Tematski prioritet 4 – Doprinošenje razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine
  • Tematski prioritet 7 – Jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području.

Konačan nacrt programa suradnje za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. službeno je odobren

Konačan nacrt programa suradnje koji je 29. srpnja 2015. godine odobren pisanim putem od strane Radne skupine za programiranje te slijedom toga istoga dana predan Europskoj komisiji na pregled, službeno je odobren 24. studenoga 2015. godine Provedbenom odlukom Komisije C(2015)8447, a temeljem pozitivnog mišljenja IPA odbora održanog 22. listopada 2015. godine.

Konačnu verziju Programa suradnje „Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora2014.-2020.“ te pripadajuće privitke možete pronaći ovdje:

Napominjemo da su partnerske države zajednički odlučile da se službeni dokumenti Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. izrađuju i donose na engleskome jeziku.

 

Strateška procjena utjecaja na okoliš Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 19. kolovoza 2014. započelo je provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora  2014.-2020. odlukom ministra koja je podnesena Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Nacrti dokumentacije relevantni za provedbu postupka strateške procjene objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske te su isti poslani na 18 uprava 10 relevantnih ministarstva Republike Hrvatske na pregled te su uključivali sljedeće dokumente:

U svrhu usuglašavanja mišljenja o opsegu sadržaja strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organiziralo je javnu raspravu 12. rujna 2014. godine. Svi komentari i prijedlozi dostavljeni i predloženi od relevantnih ministarstva Republike Hrvatske uvaženi su i sadržani unutar konačne dokumentacije vezane za postupak strateške procjene.

Nadalje, 20. listopada 2014. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o upućivanju Strateške studije i nacrta prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. na javnu raspravu.

Odluka o upućivanju Strateške studije i nacrta prijedloga Programa suradnje objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske te su isti poslani na 18 uprava 10 relevantnih ministarstva Republike Hrvatske na pregled te su uključivali sljedeće dokumente:

  • Odluka o upućivanju Strateške studije (engl. Strategic Environmental Assessment – SEA) i nacrta prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014.-2020. na javnu raspravu
  • Strateška studija (uključujući ne-tehnički sažetak Strateške studije na hrvatskom i engleskom jeziku)
  • Nacrt prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora  2014.-2020.

U svrhu usuglašavanja mišljenja tijekom javne rasprave o Strateškoj studiji za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020., Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organiziralo je javnu raspravu 12. studenoga 2014. godine. Svi komentari i prijedlozi dostavljeni i predloženi od relevantnih ministarstva Republike Hrvatske uvaženi su i sadržani unutar konačne dokumentacije vezane za postupak strateške procjene. Postupak javne rasprave u Hrvatskoj započeo je 20. listopada i završio 19. studenoga 2014. godine.

U cilju usklađivanja podnesenog mišljenja o Strateškoj studiji, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore organiziralo je javnu raspravu 14. studenoga 2014. godine u Podgorici. Postupak javne rasprave u Crnoj Gori započeo je 21. listopada i završio 21. studenoga 2014. godine. Tijekom trajanja javnih konzultacija, relevantni dokumenti vezano uz stratešku procjenu utjecaja Programa suradnje na okoliš bili su objavljeni na sljedećoj internetskoj adresi:  http://www.mvpei.gov.me/rubrike/GD-za-koordinaciju-programa-pomoci-EU/Aktuelno/142830/Poziv-na-online-konsultacije-zainteresovane-javnosti-povodom-postupka-strate-ke-procjene-uticaja-na-ivotnu-sredinu-IPA-programa.html.

U Bosni i Hercegovini, proceduru vezano za  Stratešku studiju Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. pokrenula je Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine 25. veljače 2015. godine. Tijekom trajanja javnih konzultacija, relevantni dokumenti vezano uz stratešku procjenu utjecaja Programa suradnje na okoliš bili su objavljeni na sljedećoj internetskoj adresi:  http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=14792&langTag=hr-HR. Postupak javne rasprave u Bosni i Hercegovini započeo je 25. veljače i završio 24. ožujka 2015. godine.

S obzirom na zaprimljene komentare i prijedloge tijekom javne rasprave, izrađene su finalne verzije relevantnih dokumenata za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina – Crna Gora  2014.-2020.:

Za sve dodatne informacije i pitanja koja imate o Interreg IPA programu prekogranične suradnje  Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020., slobodno nam se obratite elektroničkim putem na adresu e-pošte: andelka.hajdek@arr.hr.