Program transnacionalne suradnje Dunav

Program je započeo s pripremom uvodnim sastankom održanim s Europskom komisijom u siječnju 2013. godine na kojem je dogovoreno da će se program sadržajno vezati uz prioritetna područja EU strategije za Dunavsku makroregiju, odnosno da će sam program biti jedan od izvora financiranja Strategije. U teritorijalnom smislu program pokriva dunavsku makroregiju utvrđenu u EU strategiji za Dunavsku makroregiju (cijeli teritorij Republike Hrvatske).