IPA prekogranični program HRVATSKA-BiH. Prvi javni poziv za prijavu projektnih prijedloga

Petak, 2. Listopad, 2009

Status: ZATVOREN od 16.10.2009.

Referenca: EuropeAid/128-860/L/ACT/IPA

Dokumenti za preuzimanje: (pdf-file)