Godišnji programi rada za Hr-Bih, Hr-Ser, Hr-Mne

Utorak, 19. Ožujak, 2013

Objavljen je plan dodjele nepovratnih sredstava za sredstva iz alokacija IPA 2012 i IPA 2013. Plan dodjele nepovratnih sredstava daje približan vremenski okvir i uvjete objave trećeg poziva na podnošenje projektnih prijava u Prekograničnom programu Hrvatska-Srbija 2007 – 2013.

awp_2013_enpi-ir_p3_en

awp_2013_enpi-ir_p2_en

awp_2013_enpi-ir_en

Navedene dokumente također možete preuzeti na sljedećoj stranici:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/awp/2013_en.htm