Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Petak, 17. Travanj, 2015

Na temelju članka 14. Statuta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 11. Pravilnika o radu Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/2012), Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa.

Preuzimanje dokumenta: (pdf-file)