Odluka o odabiru kandidata HR-BA-ME

Petak, 4. Ožujak, 2016

Na temelju članka 12. Pravilnika o radu i članka 10. stavka 1.,2. i 3. Pravilnika o provedbi natječaja za zapošljavanje Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, a nakon provedenog javnog natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 128/2015 od 25.11.2015., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web-stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr), na web-stranici Direkcije za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (www.dei.gov.ba) te na web-stranicama Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore (www.mvpei.gov.me i www.eu.me), ravnateljica Agencije donosi odluku o odabiru kandidata, koja se nalazi u privitku.

Preuzimanje: (pdf-file)