POSTUPAK I PRAVILA TESTIRANJA KANDIDATA JAVNOG NATJEČAJA