Poziv na iskaz interesa za rad u tijelima Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020.

Utorak, 28. Listopad, 2014

Detalji javnog natječaja dostupni na linku:

http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=4331