O nama

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske osnovana je Uredbom o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (NN 155/08), 24. prosinca 2008. godine, kao bitni čimbenik provedbe dijela regionalne razvojne politike Republike Hrvatske iz nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Tijela Agencije su Upravno Vijeće i ravnatelj Agencije. Upravno vijeće sastoji se od tri člana.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske je 2010. godine akreditirana od strane Europske komisije čime je potvrđena kao provedbeno i ugovarateljno  tijelo za IIb IPA komponentu koja uključuje programe prekogranične suradnje;

• Hrvatska – BIH,
• Hrvatska – Crna Gora,
• Hrvatska – Srbija,

te dva transnacionalna programa:

• Jugoistočni europski prostor i
• transnacionalni program Mediteran.

Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014.-2020. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske imenovana je Upravljačkim i kontrolnim tijelom za dva programa:

• IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i
• IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija

te kontrolnim tijelom za devet programa:

• Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska
• Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska
• Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska
• Program transnacionalne suradnje Središnja Europa
• Program transnacionalne suradnje Mediteran
• Program transnacionalne suradnje Dunav
• Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje
• Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE
• Program međuregionalne suradnje URBACT

 

Dokumenti:

Uredba o osnivanju

Izmjena Uredbe o osnivanju

Statut Agencije za regionalni razvoj RH

Izmjene i dopune Statuta

Godišnji plan rada 2013

Poziv za sjednicu Upravnog vijeća ARR 12.4.2013

Poziv za sjednicu Upravnog vijeća ARR 9.12.2013

Plan nabave 2013

Plan nabave za 2014. godinu

Godišnje izvješće o radu 2014

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Poziv za sjednicu Upravnog vijeća ARR 15.01.2015.

Godišnji plan rada 2015

Plan nabave za 2015 godinu

Završni izvještaj agencije za 2014.

Završni izvještaj agencije za 2015.

Plan nabave za prvo tromjesečje 2016.

Plan nabave za 2016.

Odluka o imenovanju vd Matilda Copić