Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske se implementacijom norme ISO 9001:2015 orijentira prema kontinuiranom poboljšanju kvalitete usluga u svrhu sigurnog i stalnog rasta i razvoja.
Naši procesi usmjereni su na unaprjeđenje kvalitete poslovanja te primjenu novih znanja u svakodnevnom radu i upravljanju u cilju ispunjenja potreba i očekivanja naših korisnika i šire društvene zajednice.
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske razvija kvalitetan odnos prema dionicima u svrhu ostvarenja zajedničkih ciljeva.
Odlikujemo se jedinstvenom, neposrednom komunikacijom kako s korisnicima tako i između zaposlenika.
Utvrđujemo ciljeve kvalitete i osiguravamo resurse za postizanje tih ciljeva, a zaposlenici su nositelji navedenih ciljeva i aktivno sudjeluju u njihovom predlaganju i realizaciji.
Temeljni ciljevi kvalitete su stalno unaprjeđenje usluga na zadovoljstvo svih dionika i stalno poboljšanje u cilju što kvalitetnije realizacije poslovanja.

Ravnateljica
Stella Arneri, univ. spec. oec.

U Zagrebu, 24. travnja 2018.

X
X