Pravni okvir

Uredba o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 155/08)

Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 83/12)

Uredba o izmjeni  i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 111/14)

Statut Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17)

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17)

Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93)

Ispravak Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 29/97)

Ispravak Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 47/99)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 35/08)

Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji

 

Godišnji financijski izvještaji

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Proračun Agencije za 2018. godinu

Proračun Agencije 2016-2018

Proračun Agencije za 2016. godinu prvi kvartal

Proračun Agencije za 2017. godinu

 

Godišnji plan rada

Godišnji plan rada za 2018. godinu

 

Sjednice Upravnog vijeća

 

2018. godina

Izvješće sa 10. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće sa 9. sjednice Upravnog Vijeća

Izvješće sa 8. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće sa 7. sjednice Upravnog vijeća

 

2017. godina

Izvješće sa 6. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće sa 5. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće sa 4. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće sa 3. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće sa 2. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće sa 1. sjednice Upravnog vijeća

 

2016. godina

Izvješće sa 6. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće sa 5. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće sa 4. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće sa 3. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće sa 2. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće sa 1. sjednice Upravnog vijeća

 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Obavijest o javnosti rada Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 9. sjednice Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 10. sjednice Upravnog vijeća

 

Ustrojstvo

Organizacijska struktura

X
X