Projekt Kamen

Program:

IPA IIb Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007.-2013.

Korisnik:

Javna institucija RERA S.D.

Partner (korisnik) u BiH:

Agencija za razvoj Zapadno – hercegovačke županije HERAG

Trajanje:

22 mjeseca (do 21. prosinca 2012.)

Vrijednost Projekta:

Ukupna vrijednost projekta je 560.478,03 € od čega EU financira s 85%, a korisnici i partneri s 15%.

Vrijednost ugovora u Hrvatskoj (Javna institucija RERA S.D) je 283.359,84 €, dok je u Bosni i Hercegovini (Agencija za razvoj Zapadno – hercegovačke županije HERAG) vrijednost ugovora 277.118,19 €.

O projektu:

Projekt je nastao kao odgovor na brojne probleme u sektoru obrade i eksploatacije kamena kao što su:

 • Nedostatna institucionalna suradnja za dugoročno održivo planiranje i provedbu razvojnih projekata pograničnih područja
 • Nepostojanje sustavno osmišljene baze podataka kao osnove za planiranje budućih aktivnosti u razvoju sektora kamenoklesarstva
 • Nedostatak međusobne suradnje malih i srednjih poduzeća u sektoru eksploatacije i obrade kamena u smislu razvoja izvoznih usluga i zajedničkog nastupa na tržištu
 • Sve veći uvoz obrađenih kamenih proizvoda s jedne strane te sve veći izvoz primarnih neobrađenih sirovina s druge strane
 • manjak legalnih polja kamenolom za eksploataciju kamena
 • nedostatne usluge javnog sektora u smislu pristupa financiranju, potpore tehnološkim inovacijama i poticanju umrežavanja i suradnje MSP-a
 • problem dostupnosti kvalificirane radne snage u sektoru kamenoklesarstva
 • nepostojanje obrazovnog sustava u BIH koji bi mogao zadovoljiti potrebe sektora obrade i eksploatacije kamena.

Specifični ciljevi:

 • Populariziranje obrade kamena te populariziranje tradicionalnog kamenoklesarstva kao profitabilne gospodarske djelatnosti.
 • Jačanje gospodarske suradnje između poduzetnika u prekograničnom području s ciljem povećanja mogućnosti za rast i bolju konkurentnost na tržištu.
 • Unapređenje kapaciteta i poboljšanje dostupnosti usluga obrazovnog sustava na ciljanom području.

REZULTATI:

 • Uspostavljena institucionalna suradnja sudionika na projektu
 • Izrađena detaljna analiza u sektoru obrade kamena
 • Uspostavljena prekogranična suradnja u stvaranju strukovnog obrazovnog programa
 • Opremljena dva kamenoklesarska razreda
 • Poboljšane kamenoklesarskih vještina zaposlenika i tražitelja zaposlenja u sektoru obrade kamena
 • Promocija strukovnog obrazovanja u kamenoklesarstvu
 • Promocija obrade kamena ka stvaranju dodane vrijednosti proizvoda od kamena
 • Omogućena dugoročna institucionalna podrška za MSP u sektoru obrade kamena
 • Promocija prekogranične suradnje obrta , malih i srednjih poduzeća u sektoru obrade kamena
 • Tvrtke iz Hrvatske i BiH promovirane na međunarodnom sajmu kamena u Veroni