Projekt „Poslovna suradnja i unaprjeđenje vještina u razvoju pustolovnog turizma“

Program:

IPA IIb Prekogranična suradnja Hrvatska – Crna Gora 2007.-2013.

Korisnik:

Hrvatska gorska služba spašavanja

Partner (korisnik) u Crnoj Gori:

Centar za inicijative iz područja održivog turizma

Trajanje:

18 mjeseci

Vrijednost Projekta:

Ukupna vrijednost projekta je 387.257,10 € od čega EU financira sa 322.609,49 € (83,31%)

Vrijednost ugovora u Hrvatskoj (Hrvatska gorska služba spašavanja) je 153.067,16 €, dok je u Crnoj Gori vrijednost ugovora 234.189,94 €.

O projektu:

Projektom se nastoji uspostaviti suradnja između relevantnih institucija, organizacija, poduzetnika i pojedinaca u smjeru zajedničkog djelovanja na području turizma, zaštite prirodne i kulturne baštine te razvoja lokalnih zajednica i jačanja ljudskih kapaciteta.

Kako postoji potreba za poboljšanjem usluga vodiča u ovom sektoru, ne samo na razini kvalitete već i sigurnosti, Hrvatska gorska služba spašavanja i Gorska služba spašavanja Crne Gore uputit će tijekom provedbe projekta 20 članova na dodatne obuke spašavanja, a dobit će i dio spasilačke opreme. Time će se poboljšati sveukupna sigurnost turista koji posjećuju ova područja. Nadalje, tečajevima Programa razvoja kapaciteta osposobit će se 25 vodiča pustolovnog turizma putem usavršavanja vještina i povećanja znanja potrebnih za kvalitetne vodiče, a edukacija će uključivati i obuku poznavanja prirodne baštine i mjera zaštite prirode i okoliša

Cilj projekta je kreiranje uspješnog turističkog prekograničnog proizvoda i to prije svega formiranjem aktivnog prekograničnog „clustera“ turističkih poduzetnika. Ideja projekta je nadalje i unaprjeđenje turističke infrastrukture u kojoj će se raditi na signalizaciji i markiranju 200 km planinarskih/biciklističkih staza.

Specifični ciljevi:

  • Povećanje kvalitete turističke destinacije i proizvoda kroz suradnju relevantnih dionika u pustolovnom turizmu i u prekograničnom području

REZULTATI:

  • Zajedničko planiranje i suradnja u turističkim agencijama
  • Rast tehničkih kapaciteta, znanja, infrastrukture turističkih područja i dionika u prekograničnim područjima
  • Promocija prekograničnog područja