Projekt ”Prema reciklirajućim društvima u Osječko baranjskoj županiji i Sjeverno-bačkom okrugu”

Program:

IPA IIb Prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2007-2013

Korisnik:

Zelena Akcija- Prijatelji zemlje Hrvatska (FVP)

Partner (korisnik) u Srbiji:

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR)

Trajanje:

24 mjeseca (do 14.01.2013.)

Vrijednost Projekta:

Ukupna vrijednost projekta je 180.915,60 € od čega EU financira s 84%, a korisnici s 16%.

Vrijednost ugovora u Hrvatskoj (Zelena akcija-Prijatelji zemlje Hrvatska (FVP) je 180.915,60 €, dok je u Srbiji (Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) vrijednost ugovora 116.017,53 €.

O projektu:

Projekt ”Prema reciklirajućim društvima u Osječko baranjskoj županiji i Sjeverno-bačkom okrugu” usmjeren je na razvoj održivih sustava gospodarenja otpadom kroz aktivnosti poput razmjene iskustava, zajedničke suradnje lokalnih vlasti, komunalnih poduzeća i ne-vladnih organizacija.

Da bi se smanjila količina otpada koji nastaje i povisila stopa reciklaže, osmišljen je pilot projekt u kojem se odvajanje otpada vrši po principu od “vrata do vrata” a sam sustav obuhvaća 1000 stanovnika u Osijeku i 600 stanovnika u Subotici.

Ovaj se projekt temelji prvenstveno na usavršavanju već postojećeg sustava odvajanja otpada u Gradu Osijeku uz pomoć aktivnog sudjelovanja i poticanja javnosti. Jedna od aktivnosti projekta su “eko točke” koje će imati funkciju zelenog otoka , u koji građani jedne ili više zgrada odlažu svoj sortirani komunalni otpad. Ovakav se sustav pokazao iznimno korisnim, jednostavnim i jeftinim za velike gradove iz razloga što se recikliranje približava korisnicima, na principu odvojenog prikupljanja otpada od “vrata do vrata”. Putem pilot projekta, više od 200 tona otpada je reciklirano, odnosno nije odloženo na odlagališta.

Prateća aktivnost ovog pilot projekta je kampanja podizanja svijesti u cijeloj regiji koja je usmjerena na javno zagovaranje za uspostavom budućih planova gospodarenja otpadom koji bi maksimalno smanjili količinu otpada koji treba odložiti i/ili spaliti.

Specifični ciljevi:

  • Unaprijediti trenutni sustav gospodarenja otpadom u Osječko baranjskoj županiji i Sjeverno-bačkom okrugu
  • Pilot projekt za odvajanje otpada po principu od ”vrata do vrata”
  • Usavršavanje postojećeg sustava odvajanja otpada pomoću ”eko točke” u koje se odlaže sortirani komunalni otpad

REZULTATI:

  • veća razina znanja o gospodarenju otpadom i razmjena iskustava među dionicima na području Osijeka i Subotice
  • odvajanje značajnijih količina otpada zbog kampanja podizanja svijesti i pilot projekta
  • inicirana javna diskusija o poboljšanju planova vezanih za gospodarenje otpadom u Osijeku i Subotici