Regionalni koordinator definiran je kao javna ustanova osnovana od jedinice područne (regionalne) samouprave s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave Prema članku 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14 i 123/17)  dok se prema članku 25. navedenog Zakona propisuju poslovi regionalnog koordinatora. Regionalni koordinator obavlja poslove od javnog interesa te pruža veliki doprinos u iskorištavanju raspoloživih sredstava iz europskih fondova za brz i učinkovit razvoj Hrvatske.

Regionalni koordinator
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o.
Zagorska razvojna agencija
Regionalni koordinator Sisačko – moslavačke županije
Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije
Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije
PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko – križevačke županije
Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije
Regionalna razvojna agencija Primorsko – goranske županije
Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA
VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije
Regionalni koordinator razvoja Požeško – slavonske županije
Centar za razvoj Brodsko – posavske županije
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko – baranjske županije
Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja Šibensko-kninske županije
Razvojna agencija Vukovarsko – srijemske županije
Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove
Regionalna razvojna agencija Dubrovačko – neretvanske županije
Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA
Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

INFORMACIJE O REGIONALNIM KOORDINATORIMA

X
X