SLUŽBA ZA POSLOVE REGIONALNOG RAZVOJA

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske osnovana je Uredbom o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (NN 155/08), 24. prosinca 2008. godine, kao bitni čimbenik provedbe dijela regionalne razvojne politike Republike Hrvatske iz nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Donošenjem Zakona o regionalnom razvoju, a potom i prihvaćanjem Strategije regionalnog razvoja RH, uspostavljeni su temelji upravljanja politikom regionalnog razvoja usmjereni izgradnji ukupnog razvojnog potencijala u Republici Hrvatskoj.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, provodi aktivnosti kojima doprinosi ostvarenju ciljeva politike regionalnog razvoja utvrđenim u planskim dokumentima politike regionalnog razvoja.

Člankom 26. Zakona o regionalnome razvoju, Agencija provodi postupke akreditacije regionalnih koordinatora kojim se utvrđuje sposobnost regionalnih koordinatora za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova iz njihove nadležnosti.