Prva sjednica Partnerskog vijeća Panonske Hrvatske, Virovitica

Petak, 11. Veljača, 2011

Dana 11. veljače 2011. godine, u zgradi Virovitičko – podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica, održana je prva sjednica Partnerskog vijeća Panonske Hrvatske.

Sjednici su prisustvovali predsjednik Partnerskog vijeća, potpredsjednik Vlade RH i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva mr.sc. Božidar Pankretić, zamjenik Partnerskog vijeća, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, gospodin Karlo Gjurašić, župan Virovitičko – podravske županije, gospodin Tomislav Tolušić, ravnateljica Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske gospođa Željka Kovačić, ravnatelj Uprave u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, gospodin Ivo žinić i drugi članovi.

Jednoglasno je usvojen Poslovnik o radu Partnerskog vijeća, te je dogovoren daljnji tijek rada Vijeća.

Partnerska vijeća osnovana su Uredbom o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija. Tom uredbom propisuje se osnivanje, sastav, djelokrug i način rada partnerskih vijeća statističkih regija u Republici Hrvatskoj. Osnovano je Partnersko vijeće za Središnju i Istočnu (Panonsku) Hrvatsku, Partnersko vijeće za Sjeverozapadnu Hrvatsku i Partnersko vijeće za Jadransku Hrvatsku.

Vijeća su osnovana kao savjetodavna tijela, s ciljem definiranja zajedničkih prioriteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te predlaganja razvojnih projekata na razini statističkih regija.

Ona potiču razvoj statističkih regija, definiraju zajedničke razvojne prioritete jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području statističkih regija, predlažu Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva razvojne projekte na razini statističkih regija, sudjeluju u izradi i praćenju učinaka programskih dokumenata namijenjenih razvoju statističkih regija, te daju smjernice pri izradi županijskih razvojnih strategija.

Partnerska vijeća se u svome radu, u odnosu na statističku regiju za koju se osnivaju, posebno zalažu za: stvaranje kapaciteta i mogućnosti za poticanje i ubrzavanje društveno-gospodarskog razvoja na razini statističkih regija, uspostavu integriranog regionalnog razvoja i kompatibilnog pristupa, kombiniranjem prednosti i perspektiva različitih dionika, pomoć fizičkim i pravnim osobama na regionalnoj i lokalnoj razini, kako bi postali nositelji razvoja statističke regije u budućnosti.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, sukladno Uredbi obavlja poslove Tajništva Partnerskog vijeća.

Zbog usklađivanja našeg zakonodavstva s europskim, Hrvatska je već uspostavila navedene tri statističke regije. Cilj njihova osnivanja ponajprije je mogućnost korištenja strukturnih fondova te kvalitetniji odabir i priprema projekata.