Projekt ADRIAIR

Ponedjeljak, 8. Prosinac, 2014

ADRIAIR prekogranični je projekt financiran od strane IPA ADRIATIC prekogranične suradnje. Projekt je pokrenut u rujnu 2012. i traje 34 mjeseca, a završava u lipnju 2015.

Sveukupni budžet projekta iznosi 1.595.051,00 EUR, od kojeg EU financira 1.358.793,35 EUR koji su raspodijeljeni između osam korisnika: provincija Forli-Cesena, Zračna luka Dubrovnik, provincija Ravenna, Zračna luka Rijeka, Gospodarska i industrijska komora Tirana, LIR Inicijativa lokalnog razvoja, Sveučilište u Bologni (kampus Forli) te Zračna luka Pula.

Područja koja sudjeluju u projektu su Forli-Ravenna (Italija), Pula, Rijeka, Dubrovnik (Hrvatska), Banja Luka, Sarajevo, Mostar (BiH), Tirana (Albanija). Kao krajnji korisnik, Zračna luka Rijeka ima sveukupni budžet od 249.961,00 EUR, od čega je 212.466,85 EUR financirano od strane Europske Unije, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 37.494,15 EUR.

Osnovni ciljevi ADRIAIR projekta.

Projekt ADRIAIR vodi se s dvije temeljne ideje:
1)     prva je mogućnost uspostavljanja nove fleksibilne zračne povezanosti u Jadranskoj makroregiji temeljenoj na air-taxi usluzi;
2)     druga ideja je poboljšanje sigurnosnih standarda uključenih zračnih luka. Obje navedene ideje stopile su se u isti projekt s namjerom da se doprinese olakšavanju, poboljšavanju i intenziviranju zračnog prometa u Jadranskoj makroregiji.

Kao rezultat toga, konačni cilj projekta je ojačati gospodarsku i institucionalnu povezanost unutar Jadranske regije, čineći zračne luke pristupačnijim, sigurnijim ponuđačima novih posebnih usluga (fleksibilnijim i na zahtjev) na temelju flote zračnih taksija.

Navedeni glavni ciljevi provodit će se kroz sljedeće specifične ciljeve:

1)     stimulirati specifična znanja između teritorija i zračnih luka u pitanju u cilju istrage eventualne suradnje, sinergije, interoperabilnosti i slično (suradnja umjesto pukog nadmetanja)

2)     podupirati i jačanje zračnih luka, optimizacijom postojećeg potencijala kroz poboljšanje usluga, sigurnosti i nadogradnje postojećih objekata,

3)     istražiti potencijalno tržište za zrakoplovni prijevoz ljudi na Jadranu, s posebnim naglaskom na analiziranje tržišnih potencijala i pružanja ad hoc usluga air-taxi prijevoza poduzetnicima, policy stručnjacima (pojedinci, obično članovi uprava koji određuju, upravljaju i usmjeravaju politiku poslovanja tvrtke) i poduzećima kako bi se povezale različite zračne luke na Jadranu s ciljem intenziviranja tržišnih gospodarsko-institucionalnih prekograničnih odnosa (intenziviranje između Italije i zemalja istočnog Jadrana što se ogleda u otvaranju Bosanske gospodarske komore u Ravenni, Hrvatske gospodarske komore itd.).

ADRIAIR je projekt s više razina koji će pokušati uspostaviti zajednički pristup širem otvaranju izravnog i sigurnog zračnog koridora između dvije obale Jadranskog mora, kao i unaprjeđenje zračnog prometa sigurnosnim standardima, postupcima i mjerama.

Nekoliko akcija biti će posvećeno tom cilju;

a)     razvoj koncepta i alata,

b)    unapređenje znanja, tehnike, treninga, procjene sigurnosti,

c)     inovativni piloti u regionalnim zračnim lukama,

d)    destinacijski marketing uključenih teritorija te

e)     umrežavanje i suradnja na ostalim projektima.

Glavni rezultati očekuju se od izravnih zračnih linija između regionalnih zračnih luka dviju obala Jadranskog mora (putem air-taxi usluge), u kombinaciji s poboljšanjem sigurnosnih standarda zračnog prometa, postupaka i mjera.

Očekuje se da će ova strategija generirati značajan porast korištenja zračnih tokova od strane osoba koje imaju određenu poslovnu motivaciju, a koji bi putovanje inače obavljali drugim prijevoznim sredstvima (trajekti, automobili) ili zračnim prijevozom, ali korištenjem puno dužih ruta (primjerice, putovati iz Dubrovnika u Italiju, ali preko Beča), što je u svim slučajevima gubitak vremena i veća potrošnja energije. Ovo bi trebalo pogodovati gospodarskom i trgovinskom razvoju uključenih područja.

Projekt i projektne aktivnosti sukladne su strategiji Operativnog programa, s odgovarajućim politikama Europske Unije i horizontalnim pitanjima s nacionalnim i lokalnim strategijama.

AIR TAXI.

1)     ”Mali avion za vremenski kratke letove (obično pokretan propelerima) ili helikopter, uobičajenog kapaciteta od 20 ili manje mjesta, operativnog radijusa oko 250 milja. ”.

2)     ”Mali avion koji služi za kratke, lokalne letove prema područjima koja nisu u ponudi redovnih avionskih linija.”.

3)     ”Air taxi je čarter zrakoplov putničkog ili teretnog karaktera koji djeluje onda kada se za njim ukaže potreba.”.

4)     ”Mali komercijalni avion korišten za kratke letove između lokacija koje nisu pokrivene redovnim (avionskim) linijama.”.

Jedan od ciljeva ADRIAIR projekta je poticanje pokretanja eksperimentalnih izravnih Jadranskih prekograničnih zračnih veza putem air-taxi letova.

To će popuniti trenutnu prazninu između dvije obale Jadrana; riješit će se gotovo potpuna odsutnost izravne veze i riješit će se sadašnja situacija u kojoj je do druge obale potrebno letjeti preko Beča ili Münchena.

ADRIAIR namjerava doprinijeti poboljšanju ove situacije kroz ostvarivanje prethodno navedenih ciljeva, kao i putem rješavanja pojedinih već profiliranih problema: uskladiti sigurnosne standarde zračnih luka, istražiti i iskoristiti tržišni potencijal regionalnih zračnih luka, poboljšati realizaciju air-taxi veze između regionalnih zračnih luka na Jadranu i položiti temelj za stvaranje trajne mreže među regionalnim zračnim lukama na Jadranu.

Air taxi usluga usmjerena je na sljedeće identificirane ciljane skupine i potencijalne korisnike:

1)     Zračni putnici iz poslovnog sektora.

Mogućnosti koje se otvaraju uvođenjem usluge air taksija su izuzetno velike. Prema uzorku temeljenom na glavnim predstavnicima malih poduzeća, potencijalni korisnici će koristiti uslugu air taksija kao brzo i učinkovito prijevozno sredstvo i to pretežno zbog poslovnih razloga. Usluga air taksija će im omogućiti da putuju brzo na sastanke, ne gubeći previše  vremena na putovanje; te da se i vrate isti dan, ne gubeći previše radnih sati.

2)     Zaposlenici u sektoru teretnog poslovanja.

Uvođenje air taksija bi koristilo teretnom poslovanju, ali i ljudima povezanima s njime. Na primjer, prijevoznici odgovorni za isporuku, imat će koristi od uvođenja usluge air taksija, osobito u pogledu dostave osjetljivih proizvoda kao što su svježe namirnice, lijekovi i sl. Usluga air taksija bi osigurala da se proizvodi isporuče na vrijeme i u skladu s potrebama dobavljača, nudeći razumne cijene i vremensku fleksibilnost.

Provincija Ravenna je raspisala javni natječaj za subvencioniranje interesa za uspostavu takvih linija, a poziv na javni natječaj objavio se i na web stranicama ZL Rijeka. Postoji nekoliko air taxi operatera u Hrvatskoj.

ZRAČNA LUKA RIJEKA.

U sklopu projekta ADRIAIR, na Zračnoj luci Rijeka planirano je poboljšanje sigurnosne infrastrukture izgradnjom i uvođenjem video nadzora i kolnog prolaza – kontrolne točke za vozila i putnike, što su investicije ukupne vrijednosti od 135.000,00 EUR.

Natječaj za ove investicije trenutačno je u tijeku, objavljen na stranama ZL Rijeka.

Realizacija ovih velikih i ključnih investicija predviđenih projektom omogućila bi ZL Rijeka usklađivanje s propisima Europske Unije, Hrvatske Agencije za Civilno Zrakoplovstvo (HACZ – CCAA) te krovnim autoritetima u zračnom prometu (ICAO) u pogledu sigurnosti i kretanja na zračnim lukama te ostvarila uspostavu Schengenskog sustava sigurnosti prolaska putnika kroz za njih namijenjene prostore na ZL Rijeka.

Projektom ADRIAIR predviđena je i promotivna kampanja u cilju jačanja vidljivosti projekta, koja je obuhvaćala nekoliko nekoliko faza, od kojih je jedna u vidu oglašavanja na oglasnim površinama završena.

U dogledno vrijeme planira se edukacija osoblja ZL Rijeka vezana za navedene investicije te dodatna edukacija za marketing u zračnom prometu, što će se realizirati sredstvima ADRIAIR projekta.