Obavijest i upute kandidatima – Pisana provjera znanja

Četvrtak, 9. Ožujak, 2017

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenima na javni natječaj za primanje u radni odnos, objavljen u Narodnim novinama br. 15/2017 od 17. veljače 2017. godine, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), na oglasnoj ploči i web-stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr), Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija (www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu), na web-stranicama Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije (www.seio.gov.rs i www.evropa.gov.rs/cbc/). za RADNO MJESTO 

2. URED ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA SURADNJE I REGIONALNI RAZVOJ

2.2  Služba Zajedničkog tajništva Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija

2.2.1. Voditelj Službe (eng. Head of Joint Secretariat) na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

2.2.3. Viši stručni savjetnik – specijalist (eng. Financial Manager) na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

2.2.6. Koordinator (eng. Project Manager) na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja za radna mjesta pod rednim brojevima 2.2.1., 2.2.3. i 2.2.6. u Službi Zajedničkog tajništva Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija

Pitanja kojima se testira stručno znanje potrebno za obavljanje poslova radnih mjesta – pisana provjera znanja, temelje se na sljedećim izvorima i propisima:

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA KANDIDATA 

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom).

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Testiranje kandidata sastoji se od:

  1. pisane provjere znanja – uključuje provjeru znanja engleskog jezika i stručnog znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj;
  2. intervjua s kandidatima – tijekom kojeg će biti testirano i znanje engleskog jezika.

Pisana provjera znanja traje 60 minuta.

Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

-          korištenje literature, bilješki i drugih pisanih materijala,

-          korištenje mobitela ili drugih komunikacijskih sredstava,

-          napuštanje prostorije u kojoj se odvija provjera,

-          razgovaranje s ostalim kandidatima,

-          ometanje ostalih kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili se ne pridržavaju nekog od gore navedenih pravila bit će udaljeni s pisane provjere znanja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Pisana provjera znanja boduje se s UKUPNO 60 BODOVA za radno mjesto pod rednim brojem 2.2.1.

Pisana provjera znanja boduje se s UKUPNO 50 BODOVA za radno mjesto pod rednim brojem 2.2.3.

Pisana provjera znanja boduje se s UKUPNO 40 BODOVA za radno mjesto pod rednim brojem 2.2.6.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili minimalno 60% od ukupnog broja bodova, odnosno 36 BODOVA za radno mjesto pod rednim brojem 2.2.1., 30 BODOVA za radno mjesto pod rednim brojem 2.2.3, i 24 BODA za radno mjesto pod rednim brojem 2.2.6.

Rezultati intervjua boduju se zasebno te je na istome moguće ostvariti najviše 105 BODOVA.

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja zapisnik o provedenom postupku s prijedlogom kandidata po pojedinom radnom mjestu sukladno uvjetima iz natječaja za traženo radno mjesto te ga dostavlja vršiteljici dužnosti ravnatelja Agencije.

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja / dijela natječaja.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim kandidatima na isti način i u istom roku. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u raspoloživu natječajnu dokumentaciju poštujući odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA