ADRIATIC WELFARE MIX – IPA CBC PROGRAM, 2°ord/0225/0

Petak, 14. Studeni, 2014

U sklopu Adriatic Welfare Mix projekta, od 28. do 31. listopada 2014. organizirano je studijsko putovanje i sastanak upravnog odbora za sve partnere projekta.

Studijsko putovanje je organizirano u Pesaru, pokrajini Abruzzo, u okviru radnog paketa 4, točnije aktivnosti 4.2., čiji cilj je izgradnja kapaciteta za nezaposlene osobe koje traže posao. Naglasak je stavljen na primjere uspješnih socijalnih poduzeća na tom području.

Sastanak Upravnog odbora održao se 31. listopada, gdje su partneri obaviješteni o trenutnim projektnim aktivnostima koje se provode u partnerskim organizacijama.

Udruga Zdravi grad je jedini predstavnik projektnog konzorcija iz Hrvatske, a odgovorna je za provođenje radnog paketa 5, čiji je osnovni cilj uspostava permanentnog Jadranskog društvenog opservatorija. Cilj opservatorija jest potaći prikupljanje i razmjenu informacija o socijalnim i društveno razvojnim politikama, socijalnim/društvenim inovacijama, socijalnom/društvenom poduzetništvu, socijalnim uslugama, dionicima socijalnog sustava, a posebice pružateljima i primateljima socijalnih usluga te drugim socijalnim pitanjima od interesa, a koji se tiču jadranske euroregije. Jedan od zadataka opservatorija jest i uspostava baze podataka postojećih i novih socijalnih politika u regiji, kao i praćenje njihove provedbe i primjene, uključivo i kroz bazu razvojnih projekata te stvaranje inovativnih međusektorskih partnerstava u zemljama jadranske euroregije, kao i povezivanje i razmjenu znanja i iskustava između sličnih nastojanja u drugim regijama Europe i svijeta. U prostoru Opservatorija tako trenutačno djeluje nekoliko poduzeća, obrta, zadruga i udruga uključivo i Klub mladih Split, koji se inkubiraju sukladno programu AWM projekta kako bi se postigao cilj osnivanja 15 socijalnih poduzeća na području zemalja u kojima se projekt realizira.