DANI REGIONALNOG RAZVOJA – ŠIBENIK 23.–25.05.2011.

Petak, 20. Svibanj, 2011

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva organizira Dane regionalnog razvoja u Šibeniku od 23.05.-25.05. Ova manifestacija ima za cilj promovirati važnost regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj, u širem kontekstu pristupanja Republike Hrvatske EU. Jedan od ciljeva je i poticanje lokalnih zajednica na pripremanje projekata koji se mogu financirati iz fondova EU iznoseći pozitivne primjere korištenja EU fondova iz zemalja članica EU i Hrvatske. Agencija za regionalni razvoj je suorganizator manifestacije te će na Danima regionalnog razvoja prezentirati svoj rad mogućim korisnicima EU fondova.