Implementacijski trening u Zagrebu, 15.03.2011.

Ponedjeljak, 21. Ožujak, 2011

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske u suradnji sa zajedničkim tehničkim tajništvima prekograničnih programa (Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora i Hrvatska – Srbija) održala je jednodnevni Implementacijski trening 15. ožujka 2011. godine u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Trg kralja Petra Krešimira IV br.1.u Zagrebu.

Radionica je organizirana za korisnike sredstava dodijeljenih u okviru prvog Poziva na dostavu projektnih prijedloga za sva tri prekogranična programa s državama  nečlanicama EU u kojima Republika Hrvatska sudjeluje. Na treningu je prisustvovalo više od 100 krajnjih korisnika koji su aktivno sudjelovali u radu.

Sudionici radionice su imali priliku dobiti detaljne informacije i upute o postupku financiranja, procedurama javne nabave, načinima izvještavanja, reviziji, monitoringu i propisanim pravilima EU vidljivosti.  Uz predavanje na kojem su predstavljeni svi obrasci i procedure neophodne za uspješnu implementaciju projekata krajnjim korisnicima sredstava je omogućeno postavljanje pitanja koja se tiču procedura i potencijalnih problema u implementaciji njihovih konkretnih projekata.

Svim sudionicima radionice zahvaljujemo se na prisustvu, te im želimo uspješnu provedbu projekata.