Informativni dani za prijavu projektnih prijedloga Drugog javnog poziva IPA prekograničnog programa HRV-BIH

Petak, 16. Rujan, 2011

INFORMATIVNI DANI

Kao dio aktivnosti vezanih uz objavu Drugog poziva za prijavu projektnih prijedloga (Reference No.EuropeAid/131962/M/ACT/IPA) za Prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013, koji potiče suradnju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine organizirati će se niz Informativnih dana.

Sadržaj Informativnih dana biti će isti na svim lokacijama koje su pažljivo odabrane kako bi se što je moguće bolje obuhvatilo Programsko područje te su otvorene za sve potencijalne prijavitelje projektnih prijedloga iz obje države. Potencijalni prijavitelji projektnih prijedloga se potiču da prisustvuju na za njih geografski najprikladnijoj lokaciji. Raspored i obrazac za prijavu sudjelovanja se nalaze u nastavku.

Informativni dani biti će organizirane prema sljedećem rasporedu:

Vrijeme održavanja: 11:00-15:00

27.09.2011. Nova Gradiška – Gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška

28.09.2011. Karlovac – Obrtnička komora Karlovačke županije, Jurja Haulika 14, 47000 Karlovac

30.09.2011. Šibenik -  Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik, Poljana Maršala Tita 6, 22000 Šibenik

04.10.2011. Tuzla – Kantonalna privredna komora, Trg slobode b.b. 75000 Tuzla

05.10.2011. Banja Luka -  Privredna komora Republike Srpske – Područna privredna komora Banja Luka, Đure Daničića 1/II, 78000 Banja Luka

06.10.2011. Mostar – Centar za kulturu Mostar, Rade Bitange 13, 88000 Mostar

Glavna tema Informativnih radionica je predstavljanje Smjernica za prijavitelje i tehničkih aspekata Aplikacijskog paketa. Potencijalnim prijaviteljima projektnih prijedloga biti će omogućeno postavljanje pitanja vezanih uz Drugi poziv. Da bi izvršili prijavu sudjelovanja molimo vas da koristite on-line obrazac koji možete naći na slijedećem linku http://www.cbc-cro-bih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=164:informativni-danisesije&catid=2:vijesti&Itemid=13&lang=hr