Instalacija i primopredaja pontona na Peručkom jezeru u sklopu projekta LAKE TO LAKE GREEN TOURISM

Srijeda, 20. Veljača, 2013

U utorak 05.02.2013. započela je jedna od najvažnijih projektnih aktivnosti- instalacija pontona na Peručkom jezeru. Dostava i instalacija pontona trajala je sedam dana, od 05.02.2013. do 13.02.2013. kada je i službeno potpisan Provisional Acceptance- dokument kojim se službeno predaje naručena roba sukladno potpisanom ugovoru.