INTERACT–ov komunikacijski seminar za osobe zadužene za odnose s javnošću, Leuven, Belgija

Petak, 1. Listopad, 2010

Dana 29.10.2010. godine, u Leuvenu, Belgija, održan je INTERACT – ov komunikacijski seminar za osobe zadužene za komunikaciju vezano uz prekogranične programe.

Na seminaru je održana prezentacija najbolje prakse komunikacijskih aktivnosti u prekograničnoj suradnji zemalja članica Europske unije, te nekoliko radionica na kojima se bavilo tom problematikom.

Seminaru je prisustvovalo 20 – tak osoba zaduženih za odnose s javnošću iz zemalja Europske unije, te glasnogovornica Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Ana Odak.