Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u brojkama

Petak, 8. Srpanj, 2016

1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. zatvoren je 6. srpnja, 2016. godine u 15:00 sati.

Ovdje donosimo nekoliko ključnih podataka:

  • Ukupna raspoloživa sredstva u okviru 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 15.009.809,00 EUR, dok ukupna vrijednost traženih sredstava iznosi 102.179.501,80 EUR.
  • Tražena sredstva i broj projektnih prijedloga po svakoj prioritetnoj osi:
PRIORITETNA OS TRAŽENA SREDSTVA BROJ PROJEKATA
PO 1 –  Unapređenje kvalitete javnih socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području 15,7 mil EUR 21
PO 2 – Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, unapređenje sustava za prevenciju rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti 38,2 mil EUR 41
PO 3 – Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturne i prirodne baštine 29,6 mil EUR 35
PO 4 – Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području 18,7 mil EUR 30
  • Zaprimljeno je 127 projektnih prijedloga putem elektroničkog sustava (eMS).
  • U projektnim prijedlozima sudjeluje 501 projektni partner, od kojih je 259 iz Republike Hrvatske i 242 iz Republike Srbije.

1. Poziv u brojkama pogledajte ovdje.