IPA prekogranični program Hrvatska-Srbija – radionice

Ponedjeljak, 25. Listopad, 2010

Zajedničko tehničko tajništvo organizira  četiri  Dvodnevne radionice “Kako uspješno  pripremiti projekt u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Srbija” od čega će se dvije održati u u RH i dvije u RS.

Na radionicama će se  predstaviti metoda  upravljanja projektnim ciklusom s posebnim naglaskom na kako popuniti obrasce za prijavu projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007. – 2013. Radionice će se temeljiti na iskustvima i primjerima sa prvog natječaja.

Za detaljnije informacije pogledati na www.croatia-serbia.com


Plan održavanja radionica u Hrvatskoj

Vukovar (Vukovarsko-srijemska županija – Velika vijećnica, Županijska 9) - 26. i 27. listopad 2010. – početak u 9:30

Osijek (Osječko-baranjska županija – Mala vijećnica, Trg A. Starčevića 2, Osijek) - 28. i 29. listopad 2010. – početak u 9:30

Plan održavanja radionica u Srbiji

Subotica (Nova opština, Trg Lazara Nesića 1, Subotica) - 04. i 05. studeni 2010. – početak u 9:30

Novi Sad (Plavi salon, Skupština grada Novog Sada, Zarka Zrenjanina 2, Novi Sad) - 08. i 09. studeni 2010. – početak u 9:30