Javne konzultacije u sklopu transnacionalnog programa MEDITERAN 2014.-2020.

Srijeda, 9. Listopad, 2013

Transnacionalni program Mediteran promiče razmjenu iskustava i znanja te poboljšanje javnih politika između nacionalnih, regionalnih, lokalnih i drugih dionika na odgovarajućoj teritorijalnoj razini. Uključuje 57 regija iz 10 država članica Europske unije (Cipar, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo) i triju država kandidatkinja za članstvo (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora). Republika Hrvatska u Program je uključena cijelim svojim teritorijem. Program se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (engl. European Regional Development Fund (ERDF) i Instrumenta za pretpristupnu pomoć (engl. Instrument for Pre-Accession (IPA)).

U okviru pripreme novog transnacionalnog programa Mediteran 2014.-2020., države sudionice programa pripremile su e-upitnik putem kojeg žele konzultirati dionike programskog područja kako bi definirale strategiju programa u smislu odabira tematskih prioriteta.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalno tijelo unutar transnacionalnog programa Mediteran poziva sve dionike programskog područja da se uključe u proces javnih konzultacija kroz popunjavanje sljedećeg upitnika pripremljenog na engleskom i francuskom jeziku:

http://www.programmemed.eu/en/the-programme/programming-2014-2020/consultation.html

Konzultacije će biti otvorene do 22 studenog 2013. za sve dionike programskog područja. Rezultati će biti objavljeni u siječnju 2013. godine na stranici Programa: http://www.programmemed.eu/en