Javni natječaj za primanje u radni odnos

Srijeda, 22. Ožujak, 2017

Na temelju članka 14. Statuta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i članka 3. Pravilnika o provedbi natječaja za zapošljavanje, Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za primanje u radni odnos:

 

1. URED RAVNATELJA

1.1.   Služba za opće poslove

1.1.7. Viši stručni referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

1.1.9. Administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

 

2.   URED ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA SURADNJE I REGIONALNI RAZVOJ

2.1.  Služba za provedbu, praćenje i procjenu programa suradnje 

2.1.4. Viši stručni savjetnik-specijalist (Monitoring, evaluation and reporting officer) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

2.1.7. Viši stručni savjetnik-specijalist (Communication officer) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

 

7. URED ZA PRVOSTUPANJSKU KONTROLU

7.1. Služba za programe prekogranične suradnje

7.1.2. Odjel za programe prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska i Slovenija – Hrvatska

7.1.2.4. Koordinator – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

 

7.2. Služba za transnacionalne i međuregionalne programe suradnje

7.2.3. Viši koordinator – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

7.2.4. Koordinator – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

 

7.3. Služba za kontrolu kvalitete i tehničku pomoć

7.3.3. Viši koordinator – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Mjesto rada za sva navedena radna mjesta je Zagreb, Republika Hrvatska.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, objekt A, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje -  broj i naziv radnog mjesta«.

Puni sadržaj natječaja možete preuzeti ovdje.