Javni natječaj za primanje u radni odnos

Srijeda, 4. Studeni, 2015

Na temelju članka 14. Statuta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 9. Pravilnika o radu Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 141/2012),  ravnateljica Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske raspisuje: Javni natječaj.