Javni natječaj za primanje u radni odnos

Srijeda, 25. Studeni, 2015

Na temelju članka 14. Statuta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 9. Pravilnika o radu Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 141/2012),  ravnateljica Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske raspisuje: Javni natječaj za primanje u radni odnos u Službi za obavljanje poslova Zajedničkog tajništva Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 14 dana od dana objave u Narodnim novinama  a zaključno s 9.12.2015.godine.

Preuzimanje dokumenta: (pdf-file)