OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Četvrtak, 3. Rujan, 2015

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenima na javni natječaj za prijem u radni odnos, objavljen u „Narodnim novinama“ br.85/2015 od 01.08.2015. godine,putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zagreb dana 31.07.2015. godine, te na oglasnoj ploči i web – stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr) dana 31.07.2015. godine

 

I. IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

1. URED ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA

1.1. Služba za natječajne postupke i provedbu projekata

1.1.2. Viši koordinator – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja:

Pitanja kojima se testira stručno znanje potrebno za obavljanje poslova radnog mjesta- pisana provjera znanja, temelje se na slijedećim izvorima i propisima:

  • Praktični vodič kroz procedure ugovaranja u sklopu vanjskih aktivnosti Europske unije (PRAG) – poglavlje 6. Grants, dostupno na: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=6
  • Pripadajući aneksi praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama (PRAG-a):
    • General Conditions (E3h2 – General conditions (annex II))
    • Annex IV (E3h3 – Contract-awardrules (annex IV))

Oba dokumenta mogu se pronaći na idućoj poveznici:http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=E

2. URED ZA FINANCIJSKO I RAČUNOVODSTVENO UPRAVLJANJE

2.1. Služba za financije i računovodstvo

2.1.2. Viši stručni savjetnik – specijalist – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Za navedeno radno mjesto nema pisane provjere znanja, već će s kandidatima biti provedeni intervjui, o kojima će kandidati dobiti pisanu obavijest.

Izvori za pripremanje kandidata za intervju:

II. PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA KANDIDATA

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Testiranje kandidata se sastoji od:

-          Provjere stručnog znanjapotrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prima – pisana provjera znanja (samo za radno mjesto 1.1.2. Viši koordinator u Uredu za pripremu i provedbu projekata/Službi za natječajne postupke i provedbu projekata)

-          Intervjua s Povjerenstvom za provedbu natječaja tijekom kojeg će biti testirano i znanje engleskog jezika (za oba radna mjesta)

Pisana provjera znanja traje 60 minuta.

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-          koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

-          koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

-          napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,

-          razgovarati s ostalim kandidatima,

-          na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s pisane provjere znanja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Pisana provjera znanjaboduje se sa UKUPNO35 BODOVA.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili 21 BOD I VIŠE na pisanoj provjeri znanja (za radno mjesto 1.1.2. Viši koordinator u Uredu za pripremu i provedbu projekata/Službi za natječajne postupke i provedbu projekata).

Za radno mjesto 2.1.2. Viši stručni savjetnik – specijalist u Uredu za financijsko i računovodstveno upravljanje/Službi za financije i računovodstvo sa svim će kandidatima biti proveden intervju.

Rezultati Intervjua –  boduju se sa UKUPNO105 BODOVA.

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvaza provedbu javnog natječaja sastavljajuzapisnike o provedenom postupku, s prijedlogom kandidata za objavljena radna mjesta, te ga dostavljajuravnatelju.

Ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata za objavljena radna mjesta ili poništenju natječaja/dijela natječaja, a obavijest o istoj biti će dostavljena kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

 

POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA