Obavijest i upute kandidatima

Petak, 7. Travanj, 2017

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenima na javni natječaj za primanje u radni odnos, objavljen u Narodnim novinama br. 26/2017 od 22. ožujka 2017. godine http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8211859.html, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), na oglasnoj ploči i web-stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (http://www.arr.hr/vijesti-i-najave/javni-natjecaj-za-primanje-u-radni-odnos-10 ), za 

RADNA MJESTA 

1. URED RAVNATELJA

1.1. Služba za opće poslove

1.1.7. viši stručni referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od 6mjeseci

1.1.9. Administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od 6mjeseci

Pitanja kojima se testira stručno znanje potrebno za obavljanje poslova radnih mjesta – pisana provjera znanja, temelje se na sljedećim izvorima i propisima:

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA KANDIDATA 

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom).

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Testiranje kandidata sastoji se od:

 1. pisane provjere znanja – uključuje provjeru znanja engleskog jezika i stručnog znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj- viši stručni referent i administrativni tajnik/ca
 2. intervjua s kandidatima .

Pisana provjera znanja traje 45 minuta.

Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

-         korištenje literature, bilješki i drugih pisanih materijala,

-         korištenje mobitela ili drugih komunikacijskih sredstava,

-         napuštanje prostorije u kojoj se odvija provjera,

-         razgovaranje s ostalim kandidatima,

-         ometanje ostalih kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili se ne pridržavaju nekog od gore navedenih pravila bit će udaljeni s pisane provjere znanja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Pisana provjera znanja boduje se s UKUPNO 25 BODOVA za radno mjesto  viši stručni referent i administrativni tajnik  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili minimalno 60% od ukupnog broja bodova, odnosno 15 BODOVA za radno mjesto višeg stručnog referenta i administrativnog tajnika. Ukupan mogući broj na pisanoj provjeri znanja iznosi 25 bodova.

Rezultati intervjua boduju se zasebno te je na istome moguće ostvariti najviše 105 BODOVA.

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja zapisnik o provedenom postupku s prijedlogom kandidata po pojedinom radnom mjestu sukladno uvjetima iz natječaja za traženo radno mjesto te ga dostavlja vršiteljici dužnosti ravnatelja Agencije.

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja / dijela natječaja.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim kandidatima na isti način i u istom roku. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u raspoloživu natječajnu dokumentaciju poštujući odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka.

RADNA MJESTA

2. URED ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA SURADNJE I REGIONALNI RAZVOJ

2.1. Služba za provedbu, praćenje i procjenu programa suradnje

2.1.4. viši stručni savjetnik – specijalist (engl. Monitoring, evaluation and reporting officer) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

2.1.7. viši stručni savjetnik – specijalist (engl. Communication officer) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja u Službi za provedbu, praćenje i procjenu programa suradnje

Pitanja kojima se testira stručno znanje potrebno za obavljanje poslova radnog mjesta 2.1.4. (Monitoring, evaluation and reporting officer) – pisana provjera znanja, temelje se na sljedećim izvorima i propisima:

 • Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020., dostupan na:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/2015/12/Intererg_IPA_Cooperation_Programme_Croatia-Serbia_2014-2020_Version-3.0.pdf

i pripadajući prilozi (engl. Cooperation Programme Annexes) dostupni na:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/2016/04/Cooperation-programme-annexes.zip

 • Plan evaluacija Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020., dostupan na:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/2015/12/Evaluation-plan_HR-RS_final_JMC_approved.pdf

 • Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020., dostupan na:

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/wp-content/uploads/2016/05/Interreg%20IPA%20CBC%20HR-BA-ME%202014-2020_Cooperation_Programme_2.0.pdf

i pripadajući prilozi (engl. Cooperation Programme Annexes) dostupni na:

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/useful-documents/programme-documents/

 • Plan evaluacija Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020., dostupan na:

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/wp-content/uploads/Evaluation-plan_HR-BA-ME_JMC-approved.pdf

 • Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja”, dostupna na:

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/wp-content/uploads/2016/02/REGULATION-EU-No-1299-2013-ETC.pdf

 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2014 оd 2. svibnja 2014. o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), dostupna na:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/2015/12/447_2014_IPA_II_Commission_Implementing_Regulation.pdf

Pitanja kojima se testira stručno znanje potrebno za obavljanje poslova radnog mjesta 2.1.7. (Communication officer) – pisana provjera znanja, temelje se na sljedećim izvorima i propisima:

 • Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020., dostupan na:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/2015/12/Intererg_IPA_Cooperation_Programme_Croatia-Serbia_2014-2020_Version-3.0.pdf

i pripadajući prilozi (engl. Cooperation Programme Annexes) dostupni na:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/2016/04/Cooperation-programme-annexes.zip

 • Komunikacijska strategija Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020., dostupna na:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/2015/12/Programme_Communication-Strategy.pdf

 • Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020., dostupan na:

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/wp-content/uploads/2016/05/Interreg%20IPA%20CBC%20HR-BA-ME%202014-2020_Cooperation_Programme_2.0.pdf

i pripadajući prilozi (engl. Cooperation Programme Annexes) dostupni na:

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/useful-documents/programme-documents/

 • Komunikacijska strategija Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020., dostupna na:

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/wp-content/uploads/2016/03/Programme_Communication%20Strategy_HR-BA-ME.pdf

 • Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja”, dostupna na:

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/wp-content/uploads/2016/02/REGULATION-EU-No-1299-2013-ETC.pdf

 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2014 оd 2. svibnja 2014. o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) dostupna na:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/2015/12/447_2014_IPA_II_Commission_Implementing_Regulation.pdf

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA KANDIDATA 

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom).

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Testiranje kandidata sastoji se od:

 1. pisane provjere znanja – uključuje provjeru znanja engleskog jezika i stručnog znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj;
 2. intervjua s kandidatima – tijekom kojeg će biti testirano i znanje engleskog jezika.

Pisana provjera znanja traje 60 minuta.

Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

-         korištenje literature, bilješki i drugih pisanih materijala,

-         korištenje mobitela ili drugih komunikacijskih sredstava,

-         napuštanje prostorije u kojoj se odvija provjera,

-         razgovaranje s ostalim kandidatima,

-         ometanje ostalih kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili se ne pridržavaju nekog od gore navedenih pravila bit će udaljeni s pisane provjere znanja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Pisana provjera znanja boduje se s ukupno 50 BODOVA.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili minimalno 60% od ukupnog broja bodova, odnosno 30 BODOVA.

Rezultati intervjua boduju se zasebno te je na istome moguće ostvariti najviše 105 BODOVA.

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja zapisnik o provedenom postupku s prijedlogom kandidata po pojedinom radnom mjestu sukladno uvjetima iz natječaja za traženo radno mjesto te ga dostavlja vršiteljici dužnosti ravnatelja Agencije.

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja / dijela natječaja.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim kandidatima na isti način i u istom roku. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u raspoloživu natječajnu dokumentaciju poštujući odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

RADNO MJESTO

7. URED ZA PRVOSTUPANJSKU KONTROLU

7.1. Služba za programe prekogranične suradnje

7.1.2. Odjel za programe prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska i Slovenija – Hrvatska 

7.1.2.4. Koordinator – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

7.2. Služba za transnacionalne i međuregionalne programe suradnje

7.2.3. Viši koordinator – 2 izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

7.2.4. Koordinator – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme , uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

7.3. Služba za kontrolu kvalitete i tehničku pomoć

7.3.3. Viši koordinator – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja za radna mjesta pod rednim brojevima 7.1.2.4. (Služba za programe prekogranične suradnje), 7.2.3. i 7.2.4. (Služba za transnacionalne i međuregionalne programe suradnje) te 7.3.3. (Služba za kontrolu kvalitete i tehničku pomoć)  u Uredu za prvostupanjsku kontrolu

Zajednička pitanja kojima se testira stručno znanje potrebno za obavljanje poslova gore navedenih radnih mjesta temelje se na sljedećim izvorima i propisima:

Dodatna pitanja kojima se testira stručno znanje potrebno za obavljanje poslova radnog mjesta po rednim brojem 7.1.2.4.(Služba za programe prekogranične suradnje) temelje se na sljedećem izvoru i propisu:

Dodatna pitanja kojima se testira stručno znanje potrebno za obavljanje poslova radnih mjesta po rednim brojevima 7.2.3., 7.2.4. (Služba za transnacionalne i međuregionalne programe suradnje) i 7.3.3. (Služba za kontrolu kvalitete i tehničku pomoć) temelje se na sljedećem izvoru i propisu:

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA KANDIDATA

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom).

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Testiranje kandidata sastoji se od:

 1. pisane provjere znanja – uključuje provjeru stručnog znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj;
 2. intervjua s kandidatima – tijekom kojeg će biti testirano i znanje engleskog jezika.

Pisana provjera znanja za radno mjesto 7.1.2.4. i 7.2.4. traje 30 minuta.

Pisana provjera znanja za radno mjesto 7.2.3. i 7.3.3. traje 45 minuta.

Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

-          korištenje literature, bilješki i drugih pisanih materijala,

-          korištenje mobitela ili drugih komunikacijskih sredstava,

-          napuštanje prostorije u kojoj se odvija provjera,

-          razgovaranje s ostalim kandidatima,

-          ometanje ostalih kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili se ne pridržavaju nekog od gore navedenih pravila bit će udaljeni s pisane provjere znanja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Pisana provjera znanja boduje se s UKUPNO 40 BODOVA za radna mjesta pod rednim brojevima 7.2.3. i 7.3.3.

Pisana provjera znanja boduje se s UKUPNO 30 BODOVA za radna mjesta pod rednim brojevima 7.1.2.4. i 7.2.4.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili minimalno 60% od ukupnog broja bodova, odnosno 24 BODA za radna mjesta pod rednim brojevima 7.2.3. i 7.3.3. i 18 BODOVA za radna mjesta pod rednim brojevima 7.1.2.4. i 7.2.4.

Rezultati intervjua boduju se zasebno te je na istome moguće ostvariti najviše 105 BODOVA.

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja zapisnik o provedenom postupku s prijedlogom kandidata po pojedinom radnom mjestu sukladno uvjetima iz natječaja za traženo radno mjesto te ga dostavlja vršiteljici dužnosti ravnatelja Agencije.

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja / dijela natječaja.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim kandidatima na isti način i u istom roku. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u raspoloživu natječajnu dokumentaciju poštujući odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA