Obavijest i upute kandidatima – Pisana provjera znanja

Četvrtak, 9. Ožujak, 2017

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenima na javni natječaj za primanje u radni odnos, objavljen u Narodnim novinama br. 15/2017 od 17. veljače 2017. godine http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8208673.html, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), na oglasnoj ploči i web-stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr), za RADNO MJESTO 

2. URED RAVNATELJA

0.1.3.  Administrativni tajnik  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Pitanja kojima se testira stručno znanje potrebno za obavljanje poslova radnog mjesta – pisana provjera znanja, temelje se na sljedećim izvorima i propisima:

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA KANDIDATA

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom).

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

Testiranje kandidata sastoji se od:

  1. pisane provjere znanja – uključuje provjeru znanja engleskog jezika i stručnog znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj-administrativni tajnik/ca
  2. intervjua s kandidatima .

Pisana provjera znanja traje 45 minuta.

Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

-          korištenje literature, bilješki i drugih pisanih materijala,

-          korištenje mobitela ili drugih komunikacijskih sredstava,

-          napuštanje prostorije u kojoj se odvija provjera,

-          razgovaranje s ostalim kandidatima,

-          ometanje ostalih kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili se ne pridržavaju nekog od gore navedenih pravila bit će udaljeni s pisane provjere znanja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Pisana provjera znanja boduje se s UKUPNO 20 BODOVA za radno mjesto Administrativni tajnik  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili minimalno 60% od ukupnog broja bodova, odnosno 12 BODOVA za radno mjesto administrativnog tajnika. Rezultati intervjua boduju se zasebno te je na istome moguće ostvariti 105 BODOVA.

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja zapisnik o provedenom postupku s prijedlogom kandidata po pojedinom radnom mjestu sukladno uvjetima iz natječaja za traženo radno mjesto te ga dostavlja vršiteljici dužnosti ravnatelja Agencije.

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja / dijela natječaja.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim kandidatima na isti način i u istom roku. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u raspoloživu natječajnu dokumentaciju poštujući odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka. 

RADNO MJESTO

2. URED ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA SURADNJE I REGIONALNI RAZVOJ

2.4. Služba za regionalni razvoj 

2.4.2. Viši koordinator– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

2.4.3. Koordinator – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja za radna mjesta pod rednim brojevima 2.4.2. i 2.4.3.

Pitanja kojima se testira stručno znanje potrebno za obavljanje poslova radnih mjesta – pisana provjera znanja, temelje se na sljedećim izvorima i propisima:

  • Nacrt prijedloga Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske, dostupan na linku

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA KANDIDATA

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom).

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Testiranje kandidata sastoji se od:

  1. pisane provjere znanja – uključuje provjeru stručnog znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj;
  2. intervjua s kandidatima – tijekom kojeg će biti testirano i znanje engleskog jezika.

Pisana provjera znanja za radno mjesto 2.4.2. traje 45 minuta.

Pisana provjera znanja za radno mjesto 2.4.3. traje 30 minuta.

Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

-          korištenje literature, bilješki i drugih pisanih materijala,

-          korištenje mobitela ili drugih komunikacijskih sredstava,

-          napuštanje prostorije u kojoj se odvija provjera,

-          razgovaranje s ostalim kandidatima,

-          ometanje ostalih kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili se ne pridržavaju nekog od gore navedenih pravila bit će udaljeni s pisane provjere znanja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Pisana provjera znanja boduje se s UKUPNO 40 BODOVA za radno mjesto pod rednim brojem 2.4.2.

Pisana provjera znanja boduje se s UKUPNO 30 BODOVA za radno mjesto pod rednim brojem 2.4.3.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili minimalno 60% od ukupnog broja bodova, odnosno 24 BODOVA za radno mjesto pod rednim brojem 2.4.2. i 18 BODOVA za radno mjesto pod rednim brojem 2.4.3.

Rezultati intervjua boduju se zasebno te je na istome moguće ostvariti najviše 105 BODOVA.

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja zapisnik o provedenom postupku s prijedlogom kandidata po pojedinom radnom mjestu sukladno uvjetima iz natječaja za traženo radno mjesto te ga dostavlja vršiteljici dužnosti ravnatelja Agencije.

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja /dijela natječaja.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim kandidatima na isti način i u istom roku. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u raspoloživu natječajnu dokumentaciju poštujući odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka.

RADNO MJESTO

6. URED ZA FINANCIJSKO I RAČUNOVODSTVENO UPRAVLJANJE

6.1. Služba za financije i računovodstvo

6.1.2. Viši stručni savjetnik-specijalist – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci 

6.1.3. Koordinator (za računovodstvo) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja za radna mjesta pod rednim brojevima 6.1.2. i 6.1.3. u Uredu za financijsko i računovodstveno upravljanje, Službi za financije i računovodstvo.

Pitanja kojima se testira stručno znanje potrebno za obavljanje poslova radnih mjesta temelje se na sljedećim izvorima i propisima:

RADNO MJESTO

7. URED ZA PRVOSTUPANJSKU KONTROLU

7.1. Služba za programe prekogranične suradnje

7.1.3. Odjel za IPA programe prekogranične suradnje 

7.1.3.3. Viši koordinator – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

7.2. Služba za transnacionalne i međuregionalne programe suradnje

7.2.3. Viši koordinator – 2 izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

7.2.4. Koordinator – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme , uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

7.3. Služba za kontrolu kvalitete i tehničku pomoć

7.3.3. Viši koordinator – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja za radna mjesta pod rednim brojevima 7.1.3.3. (Služba za programe prekogranične suradnje), 7.2.3. i 7.2.4. (Služba za transnacionalne i međuregionalne programe suradnje) te 7.3.3. (Služba za kontrolu kvalitete i tehničku pomoć)  u Uredu za prvostupanjsku kontrolu

Pitanja kojima se testira stručno znanje potrebno za obavljanje poslova radnih mjesta temelje se na sljedećim izvorima i propisima:

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA KANDIDATA

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom).

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Testiranje kandidata sastoji se od:

  1. pisane provjere znanja – uključuje provjeru stručnog znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj;
  2. intervjua s kandidatima – tijekom kojeg će biti testirano i znanje engleskog jezika.

Pisana provjera znanja za radno mjesto 6.1.2. traje 60 minuta.

Pisana provjera znanja za radno mjesto 6.1.3. i 7.2.4. traje 30 minuta.

Pisana provjera znanja za radno mjesto 7.1.3.3., 7.2.3. i 7.3.3. traje 45 minuta.

Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

-          korištenje literature, bilješki i drugih pisanih materijala,

-          korištenje mobitela ili drugih komunikacijskih sredstava,

-          napuštanje prostorije u kojoj se odvija provjera,

-          razgovaranje s ostalim kandidatima,

-          ometanje ostalih kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili se ne pridržavaju nekog od gore navedenih pravila bit će udaljeni s pisane provjere znanja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Pisana provjera znanja boduje se s UKUPNO 50 BODOVA za radno mjesto pod rednim brojem 6.1.2.

Pisana provjera znanja boduje se s UKUPNO 40 BODOVA za radna mjesta pod rednim brojevima 7.1.3.3., 7.2.3. i 7.3.3.

Pisana provjera znanja boduje se s UKUPNO 30 BODOVA za radna mjesta pod rednim brojevima 6.1.3. i 7.2.4.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili minimalno 60% od ukupnog broja bodova, odnosno 30 BODOVA za radno mjesto pod rednim brojem 6.1.2., 24 BODA za radna mjesta pod rednim brojevima 7.1.3.3., 7.2.3. i 7.3.3. i 18 BODOVA za radna mjesta pod rednim brojevima 6.1.3. i 7.2.4.

Rezultati intervjua boduju se zasebno te je na istome moguće ostvariti najviše 105 BODOVA.

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja zapisnik o provedenom postupku s prijedlogom kandidata po pojedinom radnom mjestu sukladno uvjetima iz natječaja za traženo radno mjesto te ga dostavlja vršiteljici dužnosti ravnatelja Agencije.

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja / dijela natječaja.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim kandidatima na isti način i u istom roku. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u raspoloživu natječajnu dokumentaciju poštujući odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA