Obavijest o održavanju javne rasprave o Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske do kraja 2020. godine i Nacrtu prijedloga Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine

Srijeda, 3. Kolovoz, 2016

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao nadležno tijelo, provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine.

Postupak strateške procjene se provodi na temelju rezultata utvrđenih Strateškom studijom, koja je izrađena kako bi se odredili, opisali i procijenili vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Strategije te predložile odgovarajuće mjere zaštite okoliša sukladno procijenjenim utjecajima.

U skladu s mišljenjem Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Strategije na okoliš, Ministarstvo je donijelo Odluku o upućivanju Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine i Nacrta prijedloga Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine na javnu raspravu.

Javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Strategije započet će 4. kolovoza 2016. i trajat će do 4. rujna 2016. Strateška studija i Nacrt prijedloga Strategije bit će s danom početka javne rasprave dostupni na službenim stranicama Ministarstva (www.razvoj.gov.hr).
Javni uvid u oba dokumenta moći će se obaviti u razdoblju trajanja javne rasprave, radnim danom od 9:00 – 12:00 sati u prostorijama Ministarstva, Račkoga 6, Zagreb.

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Strategije održat će se 30. kolovoza 2016. godine s početkom u 10:00 sati u kongresnoj dvorani Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.

Za vrijeme trajanja javne rasprave pitanja, prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se: upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Račkoga 6.

Preuzeto sa: www.razvoj.gov.hr