Objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu prekograničnog progama Hrvatska-Bosna i Hercegovina

Utorak, 6. Kolovoz, 2013

Local publication for call for proposals

Cross-Border Programme
Croatia-Bosnia and Herzegovina
Instrument for Pre-Accession (IPA)
Component II – Cross-Border Cooperation
3rd Call for Proposals
Publication reference: EuropeAid/134-964/L/ACT/IPA

Agency for Regional Development of Republic of Croatia and the European Union Delegation to Bosnia and Herzegovina are seeking proposals within IPA Cross-border Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina 2007-2013 (financial assistance from the 2011 (only for BiH), 2012 and 2013 allocations) with the aim to encourage the creation of cross-border networks and partnerships; to encourage the development of joint cross-border activities with a view to revitalizing the economy, protecting nature and the environment and increasing social cohesion of the programming area.

Under this Call for Proposals an indicative amount of 3.822.090,56 € is available for project proposals from both partner Countries (1.800.000,00€ for Croatia and 2.022.090,56€ for Bosnia and Herzegovina). The full Guidelines for Applicants are available on the following internet sites: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and www.cbc-cro-bih.net, www.arr.hr, www.mrrfeu.hr, www.dei.gov.ba. Dates and places of Information sessions on this call for proposals will be available on web sites: www.cbc-cro-bih.net, www.mrrfeu.hr, www.arr.hr, www.dei.gov.ba. The deadline for submission of proposals is 4 November 2013 at 16:00 hours local time.

3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru  IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013.

Referentni broj: EuropeAid/134-964/L/ACT/IPA

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini objavljuju poziv za prikupljanje projektnih prijedloga u okviru  IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013. (financijska potpora iz alokacija za 2011. (samo BiH), 2012. i 2013.godinu) s ciljem poticanja stvaranja prekogranične suradnje i partnerstva; poticanja razvoja zajedničkih prekograničnih aktivnosti revitaliziranja gospodarstva, zaštite prirode i okoliša i unaprjeđenja socijalne povezanosti na programskom području.

U okviru ovog poziva indikativni iznos od 3.822.090,56 € dostupan je za projektne prijedloge iz obje partnerske zemlje (1.800.000€ za Hrvatsku i 2.022.090,56€ za Bosnu i Hercegovinu). Cjelovite smjernice za prijavitelje dostupne su na sljedećim stranicama: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome i  www.cbc-cro-bih.net, www.arr.hr, www.mrrfeu.hr, www.dei.gov.ba. Datumi i mjesta informativnih dana za ovaj Poziv bit će dostupni na sljedećim stranicama: www.cbc-cro-bih.net, www.mrrfeu.hr, www.arr.hr, www.dei.gov.ba. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 4. studenog 2013.godine u 16:00 sati po lokalnom vremenu.

Preuzimanje: 3rd_CfP_CRO_BiH.zipLocal_Publication.docx