Odluka o izmjenama i dopunama odluke o odabiru kandidata

Četvrtak, 29. Prosinac, 2016

Na temelju članka 12. Pravilnika o radu i članka 10. stavka 1.,2. i 3. te članka 11. stavka 1. Pravilnika o provedbi natječaja za zapošljavanje Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, a nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 110/2016 dana 30.11.2016., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web – stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr), v.d. ravnatelja Agencije donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odabiru kandidata.

Preuzimanje: (Odluka o izmjenama i dopunama)