Odluka o odabiru kandidata

Utorak, 16. Veljača, 2016

Na temelju članka 12. Pravilnika o radu i članka 10. stavka 1.,2. i 3. Pravilnika o provedbi natječaja za zapošljavanje Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, a nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama” br. 140/2015. od 30.12.2015. godine, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zagreb, te na oglasnoj ploči i web – stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr), ravnateljica Agencije donijela je odluku o odabiru kandidata za radno mjesto viši koordinator u UREDU ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA/Služba za natječajne postupke i provedbu projekata, te odluku o odabiru kandidata za radno mjesto viši stručni savjetnik u URED ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA SURADNJE I REGIONALNI RAZVOJ/Služba za poslove regionalnog razvoja, a koje odluke se nalaze u privitku.

Preuzimanje:
Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto viši koordinator,
Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto viši stručni savjetnik