Odluka o odabiru kandidata HR-RS

Četvrtak, 1. Prosinac, 2016

Na temelju članka 12. Pravilnika o radu i članka 10. stavka 1.,2. i 3. Pravilnika o provedbi natječaja za zapošljavanje Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, a nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 89/2016 dana 05.10.2016.,  te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), na oglasnoj ploči i web-stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr),  Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija (www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu), na web-stranicama Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije (www.seio.gov.rs i www.evropa.gov.rs/cbc/) dana 5.10.2016. godine., v.d. ravnatelja Agencije donosi Odluku o odabiru kandidata, a koja se nalazi u privitku.

PRIVITAK (Odluka).