Održan okrugli stol Izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju

Četvrtak, 12. Listopad, 2017

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji sa Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske i drugim partnerskim institucijama, organiziralo je konferenciju pod nazivom „Dani regionalnoga razvoja i EU fondova“ koja se održala od 5. do 7. listopada 2017. godine u Šibeniku.

Tijekom trodnevnog događanja sudionicima su kroz dvanaest predavanja i radionica bile predstavljene različite teme. Na najposjećenijoj radionici – okruglom stolu organiziranom od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije i Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske raspravljalo se o Izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju.

Sudionici okruglog stola bili su Kristina Bilić, pomoćnica ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, Stella Arneri, v.d. ravnateljice Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Saša Čegar, predstavnik Centra za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (CLER-a d.o.o.), te dvoje predstavnika regionalnih koordinatora Sanja Peričić, ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA te Mira Lepur, ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Šibensko – kninske županije.

Pomoćnica ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske Unije Kristina Bilić upoznala je sudionike sa novim paketom zakonodavnog okvira politike regionalnog razvoja, Fondom za regionalni razvoj, te izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o regionalnom razvoju koji ujednačuje pravni oblik regionalnih koordinatora te regionalnim koordinatorima dodjeljuje javne ovlasti.

V. d. ravnateljice ARR-a g. Stella Arneri pojasnila je ulogu regionalnih koordinatora uloga u provođenju politika regionalnog razvoja, kao i smisao jačanja administrativnih, financijskih i materijalnih kapaciteta regionalnih koordinatora u svrhu što bolje pripreme za iduće financijsko razdoblje i decentralizaciju sustava upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u regionalnom razvoju. G. Arneri također je pojasnila izmjene u postupku akreditacije regionalnih koordinatora koji novim zakonom u potpunosti preuzima ARR jednako kao i vođenje Upisnika regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.

Gosp. Saša Čegar iz CLER-a d.o.o. govorio o načinu izrade novog modela izračuna indeksa razvijenosti, problemima kojima su se susretali pri izradi novog modela te preporukama za daljnji razvoj metodologije ocjenjivanja stupnja razvijenosti JLS-a.

Ravnateljice razvojnih agencija g. Peričić i g. Lepur govorile su o iskustvu regionalnih koordinatora „na terenu“, jačanju uloge regionalnih koordinatora i postizanju kvalitete njihova rada.