Održana implementacijska radionica IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013.

Ponedjeljak, 21. Ožujak, 2016

U organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije u Zagrebu je  11. ožujka 2016. godine održana implementacijska radionica za sve hrvatske projektne partnere koji sudjeluju na IPA programu Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013.

Sudionicima radionice predstavljene su ažurirane Upute za hrvatske korisnike IPA programa Jadranske prekogranične suradnje u sklopu  1., 2.  i 3. poziva kao i Upute  za 4. ciljani poziv u okviru EUSAIR-a.

Radionica je obuhvatila teme prihvatljivosti troškova u okviru pojedinih budžetnih kategorija s posebnim naglaskom na bitne promjene koje će primjenjivati u sklopu 4. poziva.