Održana implementacijska radionica u sklopu programa HR-SER

Utorak, 15. Siječanj, 2013

Implementacijsku radionicu namijenjenu korisnicima Drugog poziva za prijavu projekata krajem je prosinca organizirala i održala Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske u suradnji sa Zajedničkim tehničkim tajništvom IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007-2013. Jednodnevna radionica namijenjena je što kvalitetnijoj budućoj suradnji u provedbi projekata koji će biti financirani iz fondova Europske unije. Radionica je održana 17. prosinca, 2012. godine u prostorijama Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF), a na njoj je prisustvovalo tridesetak predstavnika lokalnih uprava, udruga i inih lokalnih ustanova, odnosno osoba koje će biti direktno uključene u provedbu odabranih projekata.