ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA REGIONALNE KOORDINATORE

Četvrtak, 6. Srpanj, 2017

U organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Agencije za regionalni razvoj RH (ARR) održana je prva radionica za regionalne koordinatore.
Održana radionica pripremljena je u suradnji sa Poreznom upravom, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) i Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske (ARR) te se bavila temama poreza na dodanu vrijednost u poslovanju regionalnih koordinatora, u ESI fondovima te u programima Europske teritorijalne suradnje.
Ova radionica prva je u nizu pripremljenih kojima se želi upoznati sa raznovrsnosti poslova regionalnih koordinatora.
Radionica je okupila oko pedeset sudionika koji su svojim pitanjima, primjedbama i primjerima aktivno sudjelovali u radionici.