Održana radionica za hrvatske partnere na projektu FRISCO1 (Prioritetna os 1) Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Utorak, 15. Studeni, 2016

U organizaciji Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, kao Kontrolnog tijela, u Zagrebu 15. studenoga 2016. godine održana je radionica za hrvatske projektne partnere projekta FRISCO1 odobrenog u sklopu Prioritetne osi 1: Integrirano upravljanje rizicima od poplava na prekograničnim riječnim slivovima, na Programu suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2014-2020.

Prekogranična suradnja ima za cilj riješiti zajedničke izazove prepoznate u pograničnom području te iskoristiti neiskorišteni potencijal za rast u pograničnom području, u isto vrijeme poboljšavajući proces suradnje u svrhu usklađenog razvoja Unije. Prekogranična suradnja između Slovenije i Hrvatske podržana je od 2003. godine uz pomoć nekoliko instrumenata EU-a. Program suradnje Slovenija-Hrvatska obuhvaća 17 NUTS 3 regija – statističke regije u Sloveniji i županije u Hrvatskoj, a uključuje 4 prioritetne osi (Prioritetna os 1: Integrirano upravljanje rizicima od poplava na prekograničnim riječnim slivovima, Prioritetna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa, Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja i Prioritetna os 4: Tehnička pomoć).

Sudionicima radionice predstavljene su obveze izvještavanja u skladu s nacionalnim Smjernicama o prihvatljivosti troškova čija je svrha dati opći pregled pravne osnove, vremenskih okvira i pravila izvještavanja.